Skip to main content

På Statens Institut for Folkesundhed uddanner vi ph.d.-studerende. En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse på højt internationalt niveau.

Læs mere om uddannelsen på SDUs hjemmeside her.

Herunder er listet henholdsvis igangværende og afsluttede ph.d.-projekter.

Igangværende ph.d.-projekter 
Osteoporoseskoler i Danmark
Af Mette Rubæk

Find her
Fra manual til praksis - Implementeringsprocessen af forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1: 
Et kvalitativt studie i dialog med praksis
Af Christine Ingemann

Find her
Unge med forældre med alkoholproblemer - konsekvenser i ungdomsårene
Af Veronica Pisinger

Find her
Sundhedsmæssige konsekvenser ved fedmeoperation
Af Maja Bramming

Find her
Geografisk og social ulighed i blodprop i hjertet i Danmark
Af Thora Majlund Kjærulff

Find her
Geografisk variation i forekomsten af hjerte-kar-sygdomme og sammenhæng med natrium og magnesium i drikkevand
Af Kirstine Wodschow 

Find her
Hjertepatienters oplevelser med psykosocial støtte fra sundhedsvæsenet, prædiktorer og sundhedsmæssige konsekvenser
Af Line Zinckernagel

Find her
Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med medfødt hjertefejl
Af Stine Kloster

Find her
Lav forekomst af hjertekarsygdom i Grønland – myte eller faktum?
Af Maria Tvermosegaard 

Find her
Livet som ung pårørende
Af Sanne Ellegaard Jørgensen

Find her
 Strukturel forebyggelse af rygning
Af Nanna Schneekloth Jarlstrup

Find her
Udvikling i diagnosticering, behandling og prognose af hjerteklapsygdom i Danmark i 2000-2011 med fokus på socioøkonomiske forskelle
Af Lene Mia Von Kappelgaard

Find her
Danske gymnasieelevers bevægelsespraksisser
Af Stine Kjær Wehner

Find her
Social Ulighed i Hjerterehabilitering
Af Christina Boesgaard Graversen

Find her
Social ulighed i processerne omkring samt virkningen af en rygeforebyggende indsats
Af Stine Glenstrup Lauemøller

Find her
 Evaluering af en udvidet opfølgningsindsats på Julemærkehjemmet Liljeborg
Af Mette Kristoffersen

Find her

 

 Afsluttede ph.d.-projekter siden 2008
 Stillesiddende adfærd blandt kontoransatte – en evaluering af interventionsprojektet Take a Stand!
Af Ida Høgstedt Danquah 

Find her
 Forebyggende helbredstjek blandt individer med lav socioøkonomisk position: Effekt af en randomiseret kontrolleret undersøgelse i almen praksis
Af Nina Kamstrup-Larsen

Find her
Måling af deltagelse og livskvalitet blandt unge og voksne med handicap
Af Louise Norman Jespersen

Find her
 Magt, tillid og risiko – en undersøgelse af det kliniske møde mellem praktiserende læger og borgere uden formel uddannelse 
Af Marie Broholm-Jørgensen

Find her
 Familiær transmission af alkoholmisbrug. Register-baserede kohortestudier af risikoen for alkoholmisbrug og psykiatriske udfald ved eksponering i barndommen eller ungdomsårene for forældres alkoholmisbrug
Af Charlotte Holst

Find her
Arbejdsmarkedskonsekvenser af alkoholstorforbrug
Af Maja Bæksgaard Jørgensen

Find her
Akut infektionssygelighed blandt skolebørn - Effekt af en hygiejnefremmende intervention
Af Anne Maj Denbæk

Find her
Effekt af ændring i fysisk aktivitet på helbred og sygelighed
Af Christina Bjørk Petersen

Find her
Effekt af fødsels- og forældreforberedelse i små hold
Af Carina Sjöberg Brixval

Find her
Ensomhed blandt unge
Af Katrine Rich Madsen

Find her
Evaluering af rygeforebyggende indsats blandt danske skoleelever: Projekt X:IT
Af Lotus Sofie Bast

Find her
Evidens og etik i sundhedsfremme
Af Morten Hulvej Rod

Find her
Fremme af mental sundhed og kompetencer
Af Charlotte Bjerre Meilstrup

Find her
Helbredseffekter af motion i graviditeten
Af Mette Juhl

Find her
Internetbaseret intervention over for fysisk inaktive
Af Andreas Wolff Hansen

Find her
Invasiv undersøgelse og behandling af patienter med akut myokardieinfarkt i Danmark
Af Anders Hvelplund

Find her
Medfødt hjertesygdom og graviditet
Af Kirsten Hanehøj

Find her
Målinger af fysisk aktivitet i befolkningsundersøgelser og sammenhæng med nedsat glukosetolerance og type2 diabetes blandt inuit i Grønland
Af Inger Dahl-Petersen

Find her
Måltidsvaner blandt børn og unge
Af Trine Pagh Pedersen

Find her
Samfundsøkonomiske konsekvenser af iskæmisk hjertesygdom
Af Marie Kruse

Find her
Socialt udsattes sundhed
Af Pia Vivian Pedersen

Find her
Sundhed på tværs
Af Ditte Heering Holt

Find her
Sundhedskommunikation når alvorligt syge har hjemmeboende børn
Af Annemarie Dencker

Find her
Screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår
Af Janni Ammitzbøll

Find her
Trivsel, rygning og frafald blandt elever på erhvervsuddannelser
Af Susan Andersen

Find her
Undersøgelser om sundhed og sygelighed
Af Anne Illemann Christensen

Find her
Unges frugt- og grøntindtag
Af Thea Suldrup Jørgensen

Find her
 Design og evaluering af en kompleks trivselsfremmende indsats blandt gymnasieelever – med særligt fokus på komponenter rettet mod stress
Af Camilla Thørring Bonnesen

Find her
 Det er jo noget med grænser ikke?
Af Katrine Bindesbøl Holm Johansen

Find her

Sidst opdateret: 07.07.2021