Skip to main content

Ph.d.-projekt: Sundhedsmæssige konsekvenser ved fedmeoperation

Fedmekirurgi er på lang sigt den mest effektive behandling af svær overvægt frem for mere konventionelle behandlingsformer som livsstilsændring og medicin. Gastric bypass er en omfattende operation, der giver ændringer i hormonudskillelse, evnen til at optage fødevarer m.m., og der vides ikke ret meget om de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser ved operationen. Dette projekt vil vurdere risikoen for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdom og diabetes blandt fedmeopererede i Danmark. Desuden vil risikoen for at udvikle problemer med alkohol efter operationen blive belyst.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge sundhedsmæssige og socioøkonomiske aspekter af fedmekirurgi sammenlignet med en overvægtig gruppe ikke-opererede.

Projektet indeholder tre delelementer:

  1. Opgørelse af incidensrater af diabetes og hjertekarsygdomme for de fedmeopererede og for referencegruppen. Formålet er at måle forskelle i incidensrater mellem interventionsgruppen og referencegruppen af overvægtige.
  2. En undersøgelse af effekten af socioøkonomisk status på incidensrater af diabetes og hjertekarsygdom. Formålet er at se om de potentielle gavnlige effekter af fedmeoperation er lige store blandt forskellige socioøkonomiske grupper.
  3. Opgørelse af incidensrater af alkoholrelaterede registreringer i sundhedsregistre for de fedmeopererede og for referencegruppen. Formålet er at måle forskellen i incidensrater mellem interventionsgruppen og referencegruppen af overvægtige.

Metode

Studiet er et kohortestudie med data indsamlet fra de danske sundhedsregistre. Studiepopulationen består af alle fedmeopererede i Danmark i perioden 2005 til 2013 (eksponerede gruppe) og en referencegruppe (ikke-eksponerede gruppe), der er matchet for køn, alder og BMI. Referencegruppen er taget fra de danske befolkningsundersøgelser (SUSY, KRAM og NATSUP), hvor BMI for deltagere blev indsamlet. Incidensrater for diabetes, hjertekarsygdom og problemer med alkohol vil blive beregnet for hver af grupperne og sammenlignet.

Projektet er afsluttet

Sidst opdateret: 21.03.2023