Skip to main content

Ph.d.-projekt: Ensomhed blandt unge

Ensomhed er et både alvorligt og aktuelt problem blandt unge i Danmark. Årsagerne til ensomhed kan både findes hos den enkelte samt ved forhold i omgivelserne. Langt det meste forskning i årsagerne til ensomhed har imidlertid været fokuseret på, hvordan forhold ved individet som for eksempel gener, personlighed eller de sociale relationer har betydning for, om den enkelte føler sig ensom. 10 % af den danske befolkning kan karakteriseres som indvandrere eller efterkommere. Andelen er stigende, og som en naturlig konsekvens heraf vil Danmark rumme flere og flere unge med forskellige baggrunde. Disse forhold kan sætte de unge i en vanskelig situation i forhold til at føle sig accepteret, passe ind og etablere nye venskaber. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilken betydning disse fænomener kan have for unges følelser af ensomhed i Danmark.

Med udgangspunkt i spørgeskemadata fra Skolebørnsundersøgelsen fra 2010 og 2014 samt individuelle interview med skoleelever i 8. klasse er formålet med dette projekt derfor at undersøge, hvilken betydning skoleelevers etniske baggrund kan have på ensomheden blandt skoleelever i Danmark.

Projektet er baseret på tre delstudier:

  • Et epidemiologisk studie som undersøger, hvordan forhold som herkomst og selvoplevet etnicitet har betydning for følelser af ensomhed blandt skoleelever i 7. og 9. klasse.
  • Et kvalitativt studie, som bygger på individuelle interview med skoleelever i 8. og 9. klasse. Studiet undersøger, hvordan ensomheden og årsagerne til ensomhed påvirkes af forhold, som relaterer sig til de unges etniske baggrund.
  • Et epidemiologisk studie som undersøger, hvilken betydning den etniske sammensætning i skoleklasser har for ensomhed blandt skoleelever i 7. og 9. klasse.

Hovedvejleder er professor Bjørn Holstein, og bivejleder er lektor og forskningsleder Signe Smidt Jervelund.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 21.03.2023