Skip to main content

Erhvervsph.d.-projekt: Sundhedskommunikation når alvorligt syge har hjemmeboende børn

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre er en udsat og overset gruppe. Nærværende projekt undersøger barrierer og mekanismer, som er afgørende for, om og hvordan børn som pårørende bliver taget op som emne mellem sundhedspersonale og patient.

Formål

Projektet undersøger:

  1. Sundhedspersonalets barrierer for at adressere børn.
  2. Den medicinske konteksts betydning for kommunikation om børn.
  3. Patienternes perspektiver på samtalerne om deres børn.

Metode

Feltarbejde og interview på tre forskellige hospitalsafdelinger for alvorligt syge.

Projektperiode

Projektet er afsluttet.

Bevillingsgivere

Innovationsfonden og Kræftens Bekæmpelse var bevillingsgivere på dette projekt.

Sidst opdateret: 01.08.2023