Skip to main content

SIFs historiske arkiv er en liste over alle udgivelser fra 1995 og frem til 2004.
Ønsker du adgang til en af udgivelserne, kontakt da kommunikationsmedarbejder Stig Krøger Andersen, telefon 6550 7742 eller e-mail: skan@si-folkesundhed.dk.

Alle udgivelser fra 2005 og frem finder du her.

2004

Helweg-Larsen K. Hun er syg, Han er sund - Tror de. En rapport om kønsforskelle i sygdom og sundhed. 2004.

Pedersen MU, Vind L, Milter M, Grønbæk M. Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark - sammenlignet med Sverige. Statens Institut for Folkesundhed, Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet og Center for Alkoholforskning, 2004.

Det fysiske aktive sygehus. Definition og strategi for implementering. Sekretariat for Netværk af Forebyggende sygehuse i Danmark, 2004.

Zwisler AD. Cardiac Rehabilitation. A survey on implementation in Denmark and presentation of a local model. National Institute of Public Health, 2004.

Videbaek J, Madsen M, red. Hjertestatistik 2004. Heart statistics. Hjerteforeningen, Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

Karin Helweg-Larsen og Marie Kruse. Mænds vold mod kvinder: omfang karakter og indsats mod vold. Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet, Statens Institut for Folkesundhed, Minister for Ligestilling, 2004.

Bjerregaard P. Folkesundhed i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

Davidsen M, Ekholm O, Hesse U, Sanderson D, Rasmussen NK. Analysis of data on disability from national surveys in the EU. Statistical report to EUROSTAT. National Institute of Public Health, 2004.

Sanderson D, Ekholm O, Hesse B, Rasmussen NK. 2158 Analysis of data on health-related restrictions in occupational activity and employment from the European Labour Force Survey. Final report. National Institute of Public Health, 2004.

Helweg-Larsen K, Larsen HB, red.. Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Hvor langt er vi nået?. Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb mod børn, 2004.

Johansen D. Analysing the consequences of total alcohol intake and beverage type. National Institute of Public Health, 2004.

Jørgensen ME. Glucose intolerance and its relation to cardiovascular risk factors among Greenland Inuit. The Greenland Population Study. Steno Diabetes Center, Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

Charlotte Reinhardt Pedersen. Parents labour market participation and children's health and well-being - in the five Nordic countries in 1996 and the change fra 1984 to 1996. Statens Institut For Folkesundhed, 2004.

Anne Grene. Center for Alkoholforskning, 2003/04 . Statens Institut for Folkesundhed, 2004. 

Statens Institut for Folkesundhed. Årsrapport 2003. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

Knud Juel. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år: Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

Kamper-Jørgensen F, Eriksson C, Starfield B, Ahlbom.A., Andersen PK, Jensen UJ, Cullen MC. Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway. The Research Council of Norway, 2004.

Kamper-Jørgensen F, Smith U, Nilsson L-G, Ahlbom.A., Meri S, von Knorring A-L, Gudex C. Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway. Joint Committee Report: Structural issues arising from the panel evaluations. The Research Council of Norway, 2004.

Kamper-Jørgensen F, Arber S, Berkman L, Machenbach J, Rosenstock L, Teperi J. International evaluation of Swedish public health research. Swedish Council for Working Life and Social Research, Swedish National Institute of Public Health, 2004.

Kruse M, Helweg-Larsen K. Kønsforskelle i sygdom og sundhed. Ministeren for Ligestilling, 2004.

Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2004. Statens Institut for Folkesundhed, 2004.

2003

Kim Moesgaard Iburg. Examination of health status measurement along different dimensions and comparability across population groups. Evidence from Denmark, Greenland and USA. Ph.d.. National Institute of Public Health, 2003.

Bjerregaard P, editor. Kalaallit Nunaanni Naartuersittarneq. Grønlands Hjemmestyre. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, 2003.

The EUROCISS Working Group Mette Madsen indgår i The EUROCISS Working Group. EUROCISS cardiovascular indicators surveillance set: Final report. 2003.

Poulsen J. Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme - i relation til kost og fysisk aktivitet. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Mikkelsen MR, Rasmussen NK. Brugernes vurdering af diætistrådgivning i Åbybro, Brovst og Fjenrritslev. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Mikkelsen MR, Rasmussen NK. Brugernes vurdering af Sund Bys individuelle kostvejledning. Evaluering af Sund By i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Kristensen MV, Jensen LG, Rasmussen NK. Træning under sundhedsaftalerne. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Gennemgang /evaluering af sundhedsfremme og forebyggelse i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

En borgerundersøgelse. Evaluering af Sund By i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Klinker C, Rasmussen NK. En brugerundersøgelse. Evaluering af Sund By i Nordjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Ann-Dorthe Zwisler, Lone Schou, Lotte Vind Sørensen. Hjerterehabilitering. Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Medicinsk Center, H:S Bispebjerg Hospital, Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Lene Terp Nielsen, Pia Haudrup Christensen . Børneulykker: Risikofaktorer, risikooplevelse og risikohåndtering - et litteraturstudie. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Helweg-Larsen K, Andersen S, Nielsen UB, Madsen M. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21. århundrede. Statens Institut for Folkesundhed og Ministeriet for Ligestilling, 2003.

Laursen K, Lange S, Bjerregaard P. Sundheds- og behovsprofil blandt ældre i Qasigiannguit: at være gammel i Qasigiannguit. Qasigiannguit, 2003.

Helweg-Larsen K. Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt: den aktuelle forekomst og forebyggelse. Kulturministeriet, 2003.

Klinker C, Ekholm O, Kjøller M. Sundhedsprofil for Sønderjyllands Amt. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Klinker C, Hesse U, Rasmussen NK. Trivsel- og Sundhedsfremmeundersøgelse på Bispebjerg Hospital. Teknisk rapport. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Poulsen J. Sund By Netværket: borgerinddragelse i Sund By Netværket. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Rasmussen NK, Fridberg T, Nielsen J, editors. Sustainable social and health development in the Nordic countries: statistics on the proposed for indicators. The Nordic-Social-Statistical Committee (NOSOSCO) and the Nordic-Medico-Statistical Committee (NOMESCO), 2003.

Ploug N, editor. Vidensopsamling om social arv: Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv. Socialministeriet, 2003.

Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2003. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

A disease-based comparison of health systems: what is best and at what cost. Paris: OECD, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Søren Rasmussen har bidraget, 2003.

Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 2002. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Inge Lynge, Povl Munk-Jørgensen, Amalie Lynge Pedersen, Gert Mulvad, Peter Bjerregaard. Psykisk helbred hos patienter i Grønlands sundhedsvæsen. Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Afd. for Psykiatrisk Demografi, 2003.

Curtis T, Poulsen BK. Den særlige indsats for børn og unge ittoqqortoormit 2001-2003: en rapport om aktiviteterne og overvejelser om målopfyldelse. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Helweg-Larsen K, Sundaram V, Heiskanen M, Piispa M. The development and implementation of questions on violence in national health surveys in Denmark and Finland: a comparative study under the DAPHNE program 2000-3000. National Institute of Public Health, Finlands Statistics, 2003.

Kamper-Jørgensen F, Almind G, editors. Forebyggende sundhedsarbejde: baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder. 4. udg. Munksgaard Danmark, 2003.

Grene A. Center for Alkoholforskning 2002/2003. Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Mundt K, Jensen M, Kann A et al. editors. editors. Alkohol - forebyggelse på Sygehus. Fakta, metoder og anbefalinger. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital, 2003.

Knud Juel og Martin Døssing. KOL i Danmark. Sygdommen der hver dag koster 10 danskere livet . Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

Lis Keiding, Lars Gunnarsen, Nils Rosdahl, Mette Machon, Ralf Møller, Ole Valbjørn. Redaktør: Lis Keiding. . Miljøfaktorer i danskernes hverdag – med særligt fokus på boligmiljø. Resultater fra undersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed i 2000. Statens Institut for Folkesundhed, By og Byg - Statens Byggeforskningsinstitut, 2003.

Madsen M, Kjøller M, Rasmussen S. Kvinder og hjertesundhed: en rapport om sundhedsadfærd og hjertesygdom blandt kvinder. Hjerteforeningen, Statens Institut for Folkesundhed, 2003.

2002

Mette Waaddegaard. Risk behaviour related to eating disorders among Danish adolescents. National Institute of Public Health, 2002.

Nielsen A. Sundhedsvæsenet og det etniske minoriteter. Aalborg: Akademiet for Migrations studier i Danmark, 2002.

Karin Helweg-Larsen, Helmer Bøving Larsen. Unges trivsel år 2002: en undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen.. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Frimodt-Møller B, Nectoux M. Coding Manual V2000 for Home and Leisure Accidents. ISS Database version 2002. National Institute of Public Health, 2002.

Marie Louise Bistrup, main editor. Lis Keiding, co-editor. Children and noise: prevention of adverse effects. National Institute of Public Health, 2002.

Wall S, Emmelin M, editors Finn Kamper-Jørgensen er med-redaktør. Editorials published 2000-2001. 2002.

Laursen B, Frimodt-Møller B, Møller H, Johansen AMT. Årsrapport for Ulykkesregisteret 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
udarbejdet af en projektgruppe i Sundhedsstyrelsen CfEoMT.

Leddegigt: medicinsk teknologivurdering af diagnostik og behandling. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2002.

Christensen P, O'Brien M, editors. Children in the city: home, neighbourhood and community. London: RouthledgeFalmer, 2002.

Laursen B, Møller H, Johansen AMT, Frimodt-Møller B. Årsrapport for Ulykkesregisteret 2001: skadestuekontakter registreret på fem skadestuer. Staten Institut for Folkesundhed, 2002.

Rigby M, Köhler L, editors. Child health indicators of life and development (child). Report to the European Commission, 2002.

Krasnik A, Rasmussen NK, editors. Reducing social inequalities in health - evidence, policy and practice. Basingstoke: Taylor & Francis, 2002.

Nørlev J. Denmark's network of healthy cities: annual report 2001. National Institute of Public Health, 2002.

Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Rosthøj S, Andersen PK, Abildstrøm S. SAS macros for estimation of the cummulative incidence functions based on a COX regression model for competing risk survival data. Department of Biostatistics, Institute of Public Health, University of Copenhagen, 2002.

Nørlev J. Sund By Netværket. Årsberetning 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Mette Rønsager. Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfattelse 1800-1930. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Fridh M, Nørlev J, Lövkvist H, Moss UH, Östergren PO, Rasmussen NK. Om Sundhed och ohälsa kring sundet. Rapport 2002. Statens Institut for Folkesundhed, Avdelingen för socialmedicin Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2002.

Christiansen T, Lauridsen J, Kamper-Jørgensen F. Demand for private health insurance and demand for health care by privately and non-privately insured in Denmark. Odense: Institute of Public Health, Health Economics Research Unit, University of Southern Denmark, 2002.

Christensen U. Sclerosepatienters vurdering af ophold på sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Burniat W, Cole T, Lissau I et al. editors. editors. Child and adolescent obesity: causes and consequences, prevention and management. Cambridge University Press, 2002.

Helweg-Larsen K, Sundaram V, Mulder S, Raboni R, Stone D. Data collection on intentional injuries. National Institute of Public Health, 2002.

Mette Waaddegaard. Risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser blandt danske kvinder. Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen,

Mette Kjøller og Niels Kr Rasmussen. Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 & udviklingen siden 1987.. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Statens Institut for Folkesundhed, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Virksomhedsregnskab 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Lissau I, Hesse U. Spørgeskema med randfordelinger vedrørende skoler og SFO/fritidshjem om Børn, Mad og Måltider i Nordjyllands Amt. Staten Institut for Folkesundhed, 2002.

Christoffersen MN, Poulsen HD, Nielsen A. Risk factors for adolescents' attempted suicide: a prospective register based study of the Danish birth cohort born 1966. SIF, 2002.

Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2002. Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

Videbæk J, Madsen M. Hjertestatistik 2000-2001. Heart statistics. Hjerteforeningen og Statens Institut for Folkesundhed, 2002.

2001

Tine Curtis. Kommunikation mellem læge og patient i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Hundrup Andersen, Yrsa. Livsstil og risikofaktorer for osteoporose hos sygeplejersker, der har valgt substitution med kvindelige kønshormoner. Ph.d.. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Bloemhoff A. Data Dictionary for Minimum Data Sets on Injuries. Amsterdam: Consumer Safety Institute, 2001.

Bloemhoff A. Development of Minimum Data Sets on Injuries: Background report. Amsterdam: Consumer Safety Institute, 2001.

M, Frimodt-Møller B, Bauer R, Darlot J-P, Mugnier C. Etablissement et développement d'outils de Data Mining et d'aide à la decision sur les données issues des accidents domestique et de loisirs, dans le cadre du Programme précention des blessures. Rapport final. Paris: BIOSTA, 2001.

Bjerregaard P, editor. Abort i Grønland. Statens Institut for Folkesundhed og Grønlands Hjemmestyre, Nuuk, 2001.

Brandrup-Lukanow A, Djebbah C, Ladjali M et al. editors. editors. Workshop on violence against women living in situations of armed conflicts. In preparation for the International Conference: The role of health professionals in adressing violence against women. Copenhagen: WHO, ISS, 2001.

Nørlev J. Københavnernes sundhed, bydele: Københavns Kommunes sundhedsprofiler. Planlægning- og Forebyggelseskontoret, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000. Selvadministreret spørgeskema. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2000. Interviewskema med svarfordeling. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Marie Louise Bistrup, red.. Health effects of noise on children and perception of the risk of noise. National Institute of Public Health, 2001.

Kunst AE, Mackenbach JP, EU Working Group on Socio-economic Inequalities in Health. Monitoring socio-economic inequalities in health in the European Union: guidelines and illustrations. A report for the Health Monitoring Program of the European Commission. Erasmus University Rotterdam, 2001.

Brønnum-Hansen H, Rasmussen S, Stenager E, Koch-Henriksen N. Rapport fra det danske scleroseregister. December 2001. Det Danske Scleroseregister, 2001.

Poulsen J, Rasmussen NK. Forsøgs- og udviklingsprojekter rettet mod socialt og sundhedsmæssigt udsatte grupper - en erfaringsopsamling. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Ina K. Borup og Anne Nielsen. Tværfaglige grupper i kommunerne om børn og unge med særlige behov - erfaringer fra fem kommuner. . Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Kamper-Jørgensen F. The Danish Government Programme on Public Health and Health Promotion 1999-2008. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen. European Centre for Health Policy, Brussels, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Sundhet och ohälsa kring sundet. Förändring av medellivslängd under de senasta 15 åren. Lund: Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2001.

National Institute of Public Health. Health in the Øresund Region. Report nr. 2. Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Om sundhed og ohälsa kring sundet. Rapport nr. 2. Statens Institut for Folkesundhed, Samhällsmedicinska Institutionen, Lund Universitet, Socialmedicinska enheten, Universitetssjükhuset MAS, 2001.

Jeppesen KJ, Nielsen A. Tosprogede småbørn i Danmark: Rapport nr. 4 fra forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. Socialforskningsinstituttet, 2001.

Inge Lissau, Henrik Thoning, Jytte Poulsen, Niels Kr. Rasmussen / National Institute of Public Health. Copenhagen Municipality's Health Profile 2000. National Institute of Public Health, 2001.

Mette Kjøller & Jette Nygaard Jensen. Hvem går til zoneterapeut - hvem går til læge? Behandling af børn med ørelidelser. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Paludan M, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Brønderslev Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Bonde GF, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Dronninglund Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Murman P, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Egtved Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Bro PV, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Haderslev Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Hansen T, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hadsten Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Dangaard K, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Helle Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Christiansen L, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hillerød Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Pedersen K-I, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hvidovre Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Christensen P, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Hvorslev Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i København Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Bünger EH, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Rønde Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Nielsen K, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Sejlflod Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Skive Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Holst-Pedersen M, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Skovbo Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Madsen NB, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Solrød Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Bendtzen P, Pescettini H, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Stevns Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Telling G, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Sundeved Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Lind EH, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Tønder Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Bøcher H, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Suså Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Husfeldt V, Pedersen I, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Vissenbjerg Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Hansen FH, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Vallø Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Lie H, Arnfred J, Fabild A, Jørgensen ÅK, Kier S, Kjær AM, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Århus Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Michelsen SI, Lindahl A, Nielsen A, Petersen T. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: i Slangerup Kommune. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Anne Nielsen, Charlotte R. Pedersen, Mette Madsen. Børn og børnefamiliers sundhed og velfærd i Danmark - og udviklingen siden 1984. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Bistrup ML, editor. Children's living Conditions and Welfare. National Institute of Public Health, 2001.

Lissau I, Hesse U, Ekholm O, Rasmussen NK. Sundhedsprofil for ældre medborgere i Københavns kommune år 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Lissau I, Thonning H, Poulsen J, Rasmussen NK. Københavns Kommune Sundhedsprofil år 2000. Statens institut for Folkesundhed, 2001.
Statens Institut for Folkesundhed. Virksomhedsregnskab 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

National Institute of Public Health. External evaluation of The National Institute of Public Health. National Institute of Public Health, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Ekstern evaluering af Statens Institut for Folkesundhed. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Petersen T, Nielsen A, Paludan M. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen: diagnoser ved udskolingsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2001. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

Nørlev J. Denmark's network of healthy cities. Annual Report 2000. National Institute of Public Health, 2001.

Nørlev J. Sund By Netværket. Årsberetning 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2001.

2000

Statens Institut for Folkesundhed. Sund By Netværket. Struktur, indsats- og procesevaluering. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Henrik Thoning. Graphical models in epidemiology. Ph.d. afhandling. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Lissau I, Thoning H, Poulsen J, Rasmussen NK. Københavns Kommunes sundhedsprofil 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Tove Petersen, Anne Nielsen, Margrethe Paludan, Søren Rasmussen. Børns sundhed ved slutningen af skolealderen. En undersøgelse blandt elever i 8. og 9. klasse i 1996 / 97. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Jørgensen T. Treatment of gallstone patients: a health technology assessment. Danish Institute for Health Technology Assessment; National Institute of Public Health, 2000.

Inge Lissau, Jytte Poulsen. En landsdækkende undersøgelse af vilkår og rammer for mad og måltider i skoler og fritidshjem / SFO. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Karin Helweg-Larsen. Seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Birthe Frimodt-Møller, Hanne Møller, Anne Mette Tranberg Johansen, Marie Kruse, Henning Bay-Nielsen. Ulykker 1990-1999 - tal, trends og temaer. Rapport om ulykker i Danmark, baseret på Ulykkesregisterets skadestuedata. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Sadana R, Mathers CD, Lopez AD, Murray CJL, Iburg KM. Comparative analyses of more than 50 household surveys on health status. Geneva: World Health Organization, 2000.

Helweg-Larsen K, Pedersen BL, Pedersen AT, editors. Kvinder: køn, krop og kultur. Gyldendal, 2000.

Statens Institut for Folkesundhed. Beretning 1999. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Lissau I. Notat om social ulighedsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Brønnum-Hansen H, Iburg KM, Andersen O, Sælan H, Lissau I, Rasmussen NK. Tabte gode leveår i København. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Statens Institut for Folkesundhed. Virksomhedsregnskab 1999. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Sigmund H, Madsen PB, editors. Influenzavaccination af ældre. Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, 2000.

Statens Institut for Folkesundhed. Arbejdsplan 2000. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

Statens Institut for Folkesundhed. DIKEs beretning 1998. Statens Institut for Folkesundhed, 2000.

1999

Christensen U, Rasmussen S. Sclerosepatienters vurdering af ophold på Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Statens Institut for Folkesundhed, 1999.

Mette Madsen og Niels Kristian Rasmussen indgik i ekspertgruppen om social arv. Social arv: en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden. Socialforskningsinstituttet, 1999. 164 s.

Canger T, Curtis T, Bjerregaard P. Health research in Greenland. A catalogue of projects 1999. Nuuk. INUSSUK - Artic Research Journal, 1999. 119 s.

Helweg-Larsen K, Madsen M. Womens health network. State of affairs, concepts, approaches, organizations in the women's health movement. Country report Denmark. Hannover. EWHNET, European women's health network, 1999. 38 s.

Lissau I, Poulsen J. Kommentarer og forklaring til skoleundersøgelsen for projektet børn, mad og måltider - samt randfordelingen. DIKE, 1999.

Lissau I, Poulsen J. Spørgeskema med randfordeling til skoler. København. DIKE, Sundhedsstyrelsen, 1999.

Helweg-Larsen K. Social arv - betydningen for graviditets forløb, fødselsvægt og spædbarnsdødelighed. Socialforskningsinstituttet, Arbejdspapir 18 om social arv. København 1999.

Rasmussen NK. Social arv, social ulighed i sundhed og hvad kan forebygges. Socialforskningsinstituttet, 1999.

1998

DIKE. Beretning 1997. DIKE, 1998.

Anne Nielsen, Harald R. Lie, Lis Keiding, Mette Madsen. Børns sundhed i Danmark. DIKE, 1998.

Gert Allan Nielsen. Gymnasie- & hf-elevers sundhedsvaner & livsstil 1996-97. Udsolgt. DIKE, 1998.

Ulla Christensen, Søren Rasmussen. Konsekvenser af ventetid til operation. DIKE, 1998.

DIKE og DSSAM. Lev dansk - dø ung - også i 90erne.. DIKE og Dansk Selskab for Samfundsmedicin, DIKE.

DIKE. Sund By Netværket. Baggrund, tilblivelse, udvikling. DIKE, 1998.

Niss Skov Nielsen. Sundhed og livsstil hos elever på ungdomsuddannelserne i Frederiksborg Amt. DIKE, 1998.

1997

Lis Keiding. Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark - og udviklingen 1987-1994. DIKE, 1997.

DIKE. Beretning 1992-1996. DIKE, 1997.

Ulla Christensen, Dea Klauber. Bruger- og patient tilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsenet 1990-94. DIKE, 1997.

DIKE. Danskernes sundhed mod år 2000. Sundhedsadfærd, Sundhedstilstand, Sygelighed, Dødelighed, Levekår. DIKE, 1997.

Tine Curtis, Kim Moesgaard Iburg, Peter Bjerregaard. Familie, børn og sundhed i Grønland. DIKE, 1997.

Grønlands Hjemmestyre. Forskningspolitisk redegørelse og handlingsplan 1998-2000. DIKE, 1997.

Ulla Christensen, Peter Bjerregaard. Greenland Medical Bibliography 1970-1995. DIKE, 1997.

Jens Hansen. Grønlandsk kost - en miljømedicinsk vurdering. DIKE og Direktoratet for Sundhed og Forskning, Nuuk, 1997.

Klaus Georg Hansen. Kalaalimernit. Rapport fra seminaret Den sociokulturelle og sundhedsmæssige betydning af kalaalimernit 6. og 7. maj 1997 i Nuuk. DIKE og Direktoratet for Sundhed og Forskning, Nuuk, 1997

Monica Topp. Preterm birth and cerebral palsy. - A registerbased study.. DIKE, 1997.

Johan Michael Pedersen. Sundhedsadfærd blandt grønlandske skolebørn. DIKE, 1997.

Peter Bjerregaard, Hans Chr. Lynge, Inge Lynge, Frank Senderovitz. Sygdom og helbred i Grønland. DIKE og Landsstyreområdet for Sundhed, Miljø og Forskning, Nuuk, 1997.

Ulla Christensen, Martin Stausholm Knudsen, Birgitta Rudbeck. Ventetid til operation - evaluering af forsøgsordning med ventetidsgaranti. DIKE, 1997.

1996 

DICE. DICE research projects 1992 - 1995. DIKE, 1996.

DIKE. DIKE's projekter 1992 - 1995. DIKE, 1996.

Knud Juel. Epidemiologiske aspekter ved Thulesagen. DIKE, 1996.

Tine Curtis, Peter Bjerregaard. Forskerseminar - Kangerlussuaq 19.-22. januar 1996. DIKE, 1996.

Mette Waaddegaard. Forståelsesmodel vedrørende unges spiseforstyrrelser. DIKE, 1996.

Nina Moss og Niels Kr. Rasmussen. Horsens sundhedsprofil. DIKE, 1996

DIKE. Questionnaire for The Danish Health and Morbidity Survey 1994. DIKE, 1996.

Henrik Brønnum-Hansen. Simulations- og prognosemodeller. DIKE, 1996.

DIKE. Social ulighed, sundhed og sygdom Illustration af sammenhænge. UDSOLGT. DIKE, 1996.

DIKE. Spørgeskema til sundhed og sygelighed i Danmark 1994. DIKE, 1996.

Ulla Christensen, Peter Bjerregaard, Tine Curtis. Sundhedsvæsenet i Grønland. DIKE, 1996.

Finn Kamper-Jørgensen. Sygehusvæsenet mod år 2000. DIKE, 1996.

Mette Waaddegaard. Validering af et spørgeskema til undersøgelse af forekomsten af risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser i Danmark. DIKE, 1996.

1995

Lis Keiding, Finn Kamper-Jørgensen, Hilde Balling. Børn og allergi forskning og forebyggelse. DIKE, 1995.

Knud Juel og Elsebeth Lynge. Dødelighed og kræftforekomst blandt ansatte på Cheminova Agro. DIKE, 1995.

Tine Curtis og Peter Bjerregaard. Health Research in Greenland- a catalogue of projects. DIKE, 1995.

Tine Curtis, Peter Bjerregaard, Frank Senderovitz, Ulla Christensen og Tine Pars. Levevilkår, livsstil og helbred i Grønland. DIKE, 1995.

Peter Bjerregaard, Frank Senderovitz og Laila Ramlau-Hansen.. Mennesker og sundhed i Grønland. DIKE, 1995.

Niels kr. Rasmussen, Mette Kjøller og Lis Keiding.. Modelspørgeskema til undersøgelse af sundhed og sygelighed. Sådan svarede befolkningen i 1994.. DIKE, 1995.

Birgitte Brinck, Mette Kjøller og Niels Kr. Rasmussen, Lars Krogsgaard Thomsen. Muskel- og skeletsygdom i Danmark - forekomst og sygdomsadfærd. DIKE, 1995.

Henrik Brønnum-Hansen og Anette Sjøl. Preventmodellen for Danmark 1982-1991 Simulering af forebyggelsens effekt på dødeligheden. DIKE, 1995.

Mette Madsen, Tavs Folmer Andersen og Christian Roepstorff. Rates of Surgery in the Nordic Countries. DIKE, 1995.

Mette Kjøller, Niels Kr. Rasmussen, Lis Keiding, Hans Chr. Petersen, Gert Allan Nielsen. Sundhed og sygelighed i Danmark 1994 - og udviklingen siden 1987. DIKE, 1995.

Niels Kr. Rasmussen og Henrik Thoning. Sygefravær og livskvalitet, hos personer med forskellige sygdomme og brug af forskellige former for medicin.. DIKE, 1995.

Sidst opdateret: 19.10.2023