Skip to main content

Hvordan oplever borgere, der er kommet til Danmark som flygtninge, den første tid i en dansk kommune?

Mennesker med flygtningebaggrund har markant dårligere mentalt helbred end den øvrige befolkning – både i Danmark og i udlandet. Forskning viser, at mennesker med flygtningebaggrunds dårlige mentale helbred ikke udelukkende skyldes traumatiske oplevelser før eller under flugten, men også påvirkes af de oplevelser og levevilkår, de har i eksillandet. Det handler for eksempel om deres boligsituation, økonomiske situation, kommunikationsudfordringer, barrierer for beskæftigelse, separation fra venner og familie, manglende social støtte og racisme og diskrimination.

Formål

Projektet undersøger borgere med flygtningebaggrunds oplevelser af den første tid efter bosættelse i en dansk kommune. Projektet skaber viden om, hvilke forskelligartede behov nytilkomne borgere med flygtningebaggrund har i den første tid i en dansk kommune i forhold til deres mentale sundhed og trivsel. Derudover undersøger projektet, hvordan det danske velfærdssystem forstår og arbejder med nytilkomne borgeres mentale sundhed, og hvordan borgerne oplever systemets forsøg på at imødekomme deres behov. Denne viden skal bidrage til at styrke modtagelsen af borgere med flygtningebaggrund i Danmark og bidrage til at bekæmpe ulighed i mental sundhed.

Metode

Projektet baseres på etnografisk feltarbejde blandt nytilkomne borgere med flygtningebaggrund i Aalborg og København, hvor der gennemføres kvalitative interviews med både borgere og de professionelle fra forskellige sektorer, der er involveret i modtagelsen, integrationen og helbredsvurderingen af nytilkomne borgere med flygtningebaggrund. Desuden udføres deltagerobservationer af møder mellem borgere og professionelle.

Projektperiode

1. november 2023 – 31. oktober 2026

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Grant ID er: 10.46540/3099-00066B 

Sidst opdateret: 17.11.2023