Skip to main content

Ph.d.-projekt: Trivsel, rygning og frafald blandt elever på erhvervsuddannelser

Kun omkring halvdelen af elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører uddannelsen. Endvidere har elever på erhvervsuddannelser et højt forbrug af tobak samt hash og andre illegale rusmidler sammenlignet med elever på andre ungdomsuddannelser. Det er veldokumenteret, at det psykosociale klima i skolen har betydning for elevers fravær, trivsel og brug af tobak, alkohol og hash. På den baggrund er der udviklet en skolebaseret intervention rettet mod elevernes sociale og faglige fællesskaber på grundforløbet på udvalgte erhvervsuddannelser.

Formålet med ph.d.-projektet er at evaluere effekten af projekt Trivsel, Fællesskab & Faglighed, der skal reducere rygning og øge gennemførsel blandt elever på erhvervsuddannelser.

Ph.d.-projektet består af en kvantitativ effektevaluering af projektet og anvender spørgeskemadata fra elever og lærere på interventions- og kontrolskoler kombineret med data fra registre i Danmarks Statistik.

Ph.d.-projektet består af følgende delstudier:

  • Hvordan designes en effektevaluering af en settings-baseret, multikomponent intervention, hvor der ikke er mulighed for randomisering af interventions- og kontrolgrupper?
  • Kan en intervention rettet mod sociale og faglige fællesskaber på erhvervsuddannelser øge elevers skoletrivsel og reducere deres cigaretforbrug?
  • Kan en indsats rettet mod sociale og faglige fællesskaber på tekniske erhvervsuddannelser øge elevers gennemførsel på grundforløbet?

Hovedvejleder var professor Janne S. Tolstrup, og bivejledere var lektor Morten Hulvej Rod og professor Annette Kjær Ersbøll.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023