Skip to main content

Ph.d.-projekt: Evaluering af rygeforebyggende indsats blandt danske skoleelever: Projekt X:IT

Projekt X:IT

Projekt X:IT er et skolebaseret interventionsprojekt, som har til formål at forebygge rygning blandt danske unge. Indsatsen er bygget op omkring flere elementer:

  • Et røgfrit skolemiljø, som sikrer at eleverne ikke må ryge hverken ude eller inde på skolen, samt at de ikke ser skolens ansatte ryge.
  • Undervisning, som giver viden om rygning og konsekvenser af rygning (mindst otte timer årligt over tre år).
  • Forældreinvolvering – forældre opfordres til at have dialog med de unge omkring rygning samt indgå en røgfri kontrakt, hvor de unge forpligtiger sig til at holde sig røgfri.

Evalueringen af projektet omfatter 93 skoler fra 17 kommuner. Skolerne indgår enten som indsats- eller sammenligningsskoler. I begge grupper af skoler undersøges de unges rygevaner og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge eller ej, for eksempel forældres og venners rygevaner, holdninger til rygning hos de unge og deres omgivelser og lignende. Effekten af indsatsen vurderes på baggrund af før- og eftermålinger af de unges rygevaner og ved at sammenligne resultater fra interventions- og kontrolskolerne.

Ph.d.-projektet

I ph.d.-projektet undersøges implementering og effekt af projekt X:IT. Implementeringsgrad er et kompliceret fænomen, og der er ikke klare retningslinjer for, hvordan det måles. I målingen af en interventionseffekt er det essentielt at tage i betragtning, i hvor høj grad interventionen rent faktisk er blevet implementeret, så man undgår at drage fejlmæssige konklusioner om en manglende interventionseffekt, som i virkeligheden skyldes mangelfuld implementering, snarere end en ineffektiv intervention (type III-fejl). Yderligere mangler vi viden om faktorer, som bidrager til høj eller lav implementering inden for rygeinterventioner samt undersøgelser af, hvorvidt graden af implementering har betydning for en eventuel effekt af interventionen.

Ph.d.-projektet er bygget op omkring tre delstudier:

  • Udvikling af et mål for graden af implementering og undersøge sammenhængen mellem implementeringsgrad på skoleniveau og andelen af rygere på skolen.
  • Undersøge skolefaktorer som kan prædiktere graden af implementering.
  • Undersøge betydningen af implementeringsgrad for rygning på individniveau.

Hovedvejleder er seniorforsker Anette Andersen, og bivejleder er Professor Pernille Due.

Projektet er afsluttet.

Læs mere om projekt X:IT?

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023