Skip to main content

Ph.d.-projekt: Geografisk variation i forekomsten af hjertekarsygdomme og sammenhæng med natrium og magnesium i drikkevand

Hjertekarsygdomme er på verdensplan en udbredt årsag til både funktionsnedsættelse og død, hvilket har alvorlige konsekvenser for både det enkelte individ og samfundet. Studier har vist at cirka 50 % af tilfældene af hjertekarsygdomme kan forklares ved risikofaktorer på individniveau, men undersøgelse af faktorer i nærmiljøet (for eksempel miljøeksponeringen), som kan forklare de geografiske mønstrer i hjertekarsygdomme, vil muligvis kunne øge vores forståelse for årsagerne til sygdommene og derved forbedre de nuværende forebyggelsesstrategier.

I projektet er det primære fokus på hjerteflimmer og hypertension, da begge er risikofaktorer for mere alvorlige hjertekarsygdomme, for eksempel slagtilfælde og hjertesvigt. Endvidere er der estimeret en fordobling af antallet af personer ≥55 år som lever med hjerteflimmer i 2060 i forhold til i dag.

Drikkevandet kan være en eksponeringsfaktor for hjertekarsygdomme i nærmiljøet, og variationer i for eksempel magnesium, natrium og vandets hårdhed kan muligvis forklare en del af de geografiske variationer af tilfælde af hjertesygdomme i Danmark.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem risikofaktorerne hjerteflimmer og hypertension og magnesium og natrium i drikkevandet i Danmark. Som en del af projektet vil geografiske variationer i både hjerteflimmer samt magnesium, natrium, calcium og kalium i drikkevandet blive analyseret. Derudover vil både sammenhængen mellem øget natriumkoncentration i drikkevand og tilfælde af slagtilfælde og hjertesvigt blandt personer med hypertension og sammenhængen mellem en reduktion i magnesiumkoncentrationen i drikkevand og tilfælde af hjerteflimmer blandt voksne blive undersøgt.

Såfremt der eksisterer en sammenhæng mellem drikkevandseksponeringen og hjerteflimmer og/eller hypertension, vil dette studie kunne bidrage til vores forståelse af årsager til sygdommene samt bidrage til debatten omkring blødgøring af vand i forhold til sundhed, da nogle blødgøringsmetoder netop medfører en reduktion af magnesiumkoncentrationen samt en stigning i natriumkoncentrationen i drikkevandet.

Metode

Det er et registerbaseret kohortestudie, hvor udfaldsvariablen er individbaseret data for hjerteflimmer, hypertension, slagtilfælde og blodprop i hjertet. Eksponeringsdata er natrium-, kalium-, magnesium- og calciumkoncentrationer i drikkevandet aggregeret for hvert vandforsyningsområde i Danmark. Spatiel statistik anvendes til analyse af geografiske variationer i hjerteflimmer og udvalgte drikkevandskomponenter.

Spatiel poisson regression bliver anvendt til estimering af incidensrateratioer af natrium og magnesium eksponeringen opdelt på fraktiler i analysen af sammenhængen mellem henholdsvis natrium og voksne med hypertension og magnesium og voksne med hjerteflimmer. 

Bevillingsgivere

Karen Elise Jensen Fonden og GEUS.

Projektet er afsluttet

Sidst opdateret: 21.03.2023