Skip to main content

Forskningen på Statens Institut for Folkesundhed er organiseret i to forskningsafdelinger, der tilsammen har ni forskningsgrupper.

Instituttets myndighedsbetjening og undervisning koordineres og varetages fagligt på tværs af forskningsafdelingerne.

SIFs daglige ledelse varetages af direktøren og chefgruppen. Instituttets ledelse, forskningsafdelinger og de fælles tværgående kerneopgaver understøttes af Sekretariatet, herunder en kommunikationsafdeling.

SIF er et institut under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Som tidligere sektorforskningsinstitut har SIF bevaret myndighedsopgaver for Sundheds- og Ældreministeriet, som reguleres i en rammeaftale med årlige mål og resultatkrav.

SIF har et rådgivende udvalg, der består af repræsentanter fra forskningsverdenen og nationale nøgleaktører på det folkesundhedsfaglige felt. Formålet med det rådgivende udvalg er at rådgive SIFs ledelse om instituttets virksomhed, organisation samt strategi og udvikling inden for de fire kerneopgaver: forskning, myndighedsbetjening, undervisning og kommunikation.

Tryk her for download af vores organisationsdiagram i høj opløsning.

 

 

 

Sidst opdateret: 25.10.2021