Rådgivning

Vi tilbyder folkesundhedsvidenskabelig analyse

Statens Institut for Folkesundhed har en lang og stærk tradition for at lave forskningsbaserede projektopgaver for myndigheder og eksterne parter, såsom patientforeninger, kommuner, regioner, interesseorganisationer og private firmaer. Arbejdet er organiseret under Center for Forskningsbaseret rådgivning og koordineres af centerleder Maja Bæksgaard Jørgensen.

Vi lægger stor vægt på at opretholde en høj faglig standard og relevans. Vi vurderer derfor hver gang, om der er basis for at påtage os en specifik opgave ud fra tre kriterier:

  • Relevans – opgavens emne skal være af en sådan karakter, at den er interessant ud fra et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv og passer ind i SIF's forskningsstrategi.
  • Kvalitet – opgaven skal kunne løses med høj faglig kvalitet.
  • Armslængde – Statens Institut for Folkesundhed skal have metodefrihed, åbenhed om alle resultater, ejerskab til data samt publiceringsret.