Skip to main content

Ph.d.-projekt: Socialt udsattes sundhed

Den eksisterende viden om socialt udsattes sundhed er mangelfuld. Med socialt udsatte menes her mennesker med en livssituation præget af manglende selvkontrol og selvbestemmelse, stigmatiseringsrisiko, manglende deltagelse i samfundets centrale systemer (arbejde, familie m.m.) samt en begrænset mulighed for social anerkendelse. Mere konkret defineres socialt udsatte som hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende og prostituerede. Ph.d.-projektet har tre fokusområder:

  • At bidrage til diskussionen om social ulighed i sundhed ved hjælp af en analyse af to forståelser af ulighed: handler social ulighed om en gradient eller om marginalisering – eller om begge dele? Dette delprojekt omfatter et litteraturstudie af den nuværende viden om social ulighed i sundhed og kvantitative analyser af eksisterende datamateriale bestående af dels en national befolkningsundersøgelse og dels en spørgeskemaundersøgelse blandt socialt udsatte i Danmark.
  • At foretage en analyse af faktorer associeret med socialt udsattes helbred, generelle trivsel og livskvalitet. Dette delprojekt baserer sig på kvantitative analyser af eksisterende datamateriale bestående af en spørgeskemaundersøgelse blandt socialt udsatte i Danmark.
  • At analysere og fortolke socialt udsattes egne fortællinger om oplevelser i forhold til ensomhed, sociale relationer og livskvalitet. Delprojektet baserer sig dels på allerede indsamlede kvalitative interviews med socialt udsatte, dels på interviews indsamlet til dette delprojekt.

Projektet vil benytte data fra en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet i 2007-2009 har gennemført for Rådet for Socialt Udsatte, bestående af dels en spørgeskemabaseret sundhedsprofil for socialt udsatte (SUSY UDSAT) og dels en kvalitativ undersøgelse. Projektet vil desuden benytte data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005).

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023