Skip to main content

Ph.d.-projekt: Konsekvenser af graviditet og fødsel for kvinder med medfødt hjertefejl

Medfødt hjertefejl er med en forekomst på 5-10 per 1.000 levendefødte den mest almindelige medfødte misdannelse. I Danmark er der 400-500 kvinder med medfødt hjertefejl, der føder hvert år. Under graviditet og fødsel udsættes hjerte og kredsløb for store belastninger, og man ved fra tidligere studier, at kvinder med en medfødt hjertefejl blandt andet har større risiko for at få kejsersnit, få fødslen igangsat og opleve komplikationer som hjertesvigt og arytmi. Ligeledes er der øget risiko for komplikationer for det nyfødte barn. Der mangler imidlertid viden om, hvorvidt kvinderne oplever flere hjerterelaterede komplikationer på lang sigt efter at have gennemført en graviditet. Ligesom man ikke har viden om, hvorvidt børnene er påvirket fremadrettet. 

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvordan kvinder med en medfødt hjertefejl påvirkes af graviditet og fødsel både i forbindelse med fødslen men også på længere sigt. Det undersøges ligeledes, hvordan kvindernes børn vokser og udvikler sig.

Metode

Projektet gennemføres som et registerbaseret kohortestudie med data fra blandt andet Landspatientregisteret, Det Medicinske Fødselsregister og Databasen Børns Sundhed. Databasen Børns Sundhed er baseret på sundhedsplejerskernes hjemmebesøg igennem barnets første leveår.

Bevillingsgivere

Projektet er støttet af Hjerteforeningen.

Projektet er afsluttet

Sidst opdateret: 21.03.2023