Skip to main content

Ph.d.-projekt under Take a Stand!

Stillesiddende adfærd er relateret både til forekomst af hjertekarsygdom, type 2-diabetes, overvægt og flere kræftsygdomme samt tidlig død. De negative effekter kan modvirkes ved at erstatte siddetid med ståtid samt bryde længere stillesiddende perioder med stående og gående pauser. 46 % af alle danskere sidder stille på arbejdet i mindst seks timer om dagen. Derfor er arbejdspladsen et oplagt sted at sætte ind, hvis man vil begrænse den stillesiddende tid. Projekt Take a Stand! er et randomiseret kontrolleret studie med det formål at undersøge, hvorvidt det er muligt at reducere mængden af stillesiddende tid samt antallet af lange stillesiddende perioder på arbejdspladsen.

Formål

Formålet med ph.d.-projektet er dels at evaluere indsatsen i Take a Stand! både i forhold til effekter og implementering. Desuden vil projektet indeholde en vurdering af validiteten af et spørgeskema til at måle stillesiddende adfærd. Projektet indeholder følgende delstudier:

  • En vurdering af reliabiliteten og validiteten af et selvrapporteret spørgeskema til måling af stillesiddende adfærd på arbejde og i fritiden.
  • En evaluering af effekterne af interventionsprojektet Take a Stand! på siddetid og helbredsmål.
  • En procesevaluering af hvordan konteksten, interventionen og deltagernes mentale modeller påvirkede implementeringen af interventionen i Take a Stand!

Projektperiode

Projektet er afsluttet

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Trygfonden.

Læs mere om Take a Stand!

Klik her

Vil du læse mere?

Læs Take a Stand! rapport

Klik her

Læs afhandlingen

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023