Skip to main content

Ph.d.-projekt under Nyfødt

  • Tidligere ph.d.-studerende: Carina Sjöberg Brixval

Formål

Projekt Nyfødt er et interventionsprojekt, der har til formål at udvikle, implementere og evaluere fødselsforberedelse i mindre hold og er designet som et randomiseret kontrolleret forsøg, der foregik på Hvidovre Hospital i 2012-2014.

Indhold

I projektet er 1.766 kvinder og deres partnere randomiseret til enten fødselsforberedelse i mindre hold eller det daværende standardtilbud på Hvidovre Hospital, som er auditorieforelæsninger. I ph.d.-projektet fokuseres på at evaluere indsatsen på brug af smertelindring og indgreb i fødslen, samt på kvindernes tro på egen evne til at håndtere fødslen (self efficacy). Derudover indgår et systematisk review af effekten af fødselsforberedelse i mindre hold i projektet.

Professor Pernille Due var hovedvejleder på projektet, og seniorforsker Vibeke Koushede og lektor Lau Caspar Thygesen var bivejledere.

Projektet er afsluttet.

Læs mere om Nyfødt

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023