Skip to main content

Ph.d.-projekt under Hi Five

  • Tidligere ph.d.-studerende: Anne Maj Denbæk

Ph.d.-projektet er en effektevaluering af projekt Hi Five – en hygiejnefremmende intervention, der har til formål at reducere elevers sygelighed samt øge deres trivsel og forbedre det fysiske undervisningsmiljø på folkeskoler. Projekt Hi Five er designet som et randomiseret kontrolleret forsøg, og omfatter 43 folkeskoler i hele landet; 28 interventionsskoler og 15 sammenligningsskoler.

Indsatsen omfattede tre delelementer:

  • En undervisningsindsats i klasserne
  • Obligatorisk daglig håndvask før frokost
  • Ekstra daglig soignering af skoletoiletterne.

Indsatsen omfattede alle klassetrin og elevårgange på de medvirkende skoler, mens evalueringerne blev foretaget på udvalgte klasser.
Projekt Hi Five hører under Center for Interventionsforskning.

Hovedvejleder er professor Bjørn E. Holstein. Bivejledere er projektleder Anette Johansen og læge og seniorforsker Anette Andersen.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet i 2017.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af TrygFonden.

Læs mere om projekt Hi Five

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023