Skip to main content

Ph.d.-projekt: Målinger af fysisk aktivitet i befolkningsundersøgelser og sammenhæng med nedsat glukosetolerance og type 2-diabetes blandt inuit i Grønland

  • Tidligere ph.d.-studerende: Inger Dahl-Petersen

I takt med den stigende modernisering af samfundet i Grønland er prævalensen af livsstilssygdomme, herunder type 2-diabetes steget betydeligt. Fysisk inaktivitet er en veldokumenteret risikofaktor for udvikling af livsstilssygdomme, herunder diabetes og hjertekarsygdom. Undersøgelser peger på, at andelen af fysisk inaktive i Grønland er steget i takt med den stigende modernisering, men evidensen er sparsom og målemetoderne upræcise.

Formålet med ph.d.-projektet er at analysere fysisk aktivitet i Grønland, herunder moderniseringens effekt på aktivitetsmønstret samt at validere en målemetode til at måle fysisk aktivitet og analysere sammenhængen mellem fysisk aktivitet og diabetes. Til at måle fysisk aktivitet anvendes The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) og den direkte fysiologiske målemetode Actiheart, som måler puls og bevægelse. Validering af spørgeskemaet IPAQ er et led i at identificere evidensbaserede metoder til at måle fysisk aktivitet i en ikke-europæisk population under ikke-europæiske forhold.

Data om fysisk aktivitet er indsamlet i perioden 2005-2008 ved en epidemiologisk tværsnitsundersøgelse i Grønland. Undersøgelsen er planlagt som et kohortestudie og er baseret på en stratificeret, tilfældig stikprøve af voksne (18 år+) indbyggere i Grønland.

Hovedvejleder på projektet var professor Peter Bjerregaard, og bivejledere var ph.d. Marit Eika Jørgensen og ph.d. Søren Brage.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023