Skip to main content

Ph.d.-projekt: Unders√łgelser om sundhed og sygelighed

I Danmark findes en række administrative registre, der kan bruges til kortlægning og monitorering af befolkningens sundhedstilstand. Disse registre omfatter personer, der har haft kontakt til sundhedsvæsenet, men ikke oplysninger om gener og symptomer i dagligdagen, der ikke medfører lægebesøg, eller oplysninger om sundhedsadfærd og helbredsrelateret livskvalitet. Registerdata suppleres derfor ofte med data fra spørgeskemabaserede undersøgelser. Disse undersøgelser kan gennemføres ved brug af forskellige metoder, for eksempel personligt interview og selvadministrerede spørgeskemaer. Dette ph.d.-projekt har til formål at belyse udvalgte metodiske problemstillinger i forbindelse med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser om sundhed og sygelighed med særlig fokus på dataindsamlingsmetodens betydning for undersøgelsens validitet.

Projektet er baseret på tre delstudier:

  • Repræsentativitet og forekomst af udvalgte indikatorer for sundhed og sygelighed i undersøgelser baseret på henholdsvis personligt interview og selvadministreret spørgeskema.
  • Karakteristik af respondenter, der har udfyldt spørgeskemaet på henholdsvis internettet og på papir samt en karakteristik af deres responsmønster.
  • Betydning af, hvornår i dataindsamlingsforløbet, spørgeskemaet returneres for repræsentativitet, og hvorvidt der er forskelle i forekomsten af udvalgte indikatorer for sundhed og sygelighed betinget af tidspunktet for returneringen af spørgeskemaet. 

Projektet er baseret på den landsdækkende undersøgelse ”Hvordan har du det? 2010” som er en selvadministreret spørgeskemaundersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed. Desuden benyttes en interviewundersøgelse gennemført i Region Syddanmark i samme periode med samme spørgeskema. Projektet vil endvidere inddrage relevante registre.

Hovedvejleder var professor emeritus Knud Juel, og bivejledere var seniorrådgiver Ola Ekholm samt professor Charlotte Glümer (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital).

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023