Skip to main content

Ph.d.-projekt: Samfunds√łkonomiske konsekvenser af isk√¶misk hjertesygdom

  • Tidligere ph.d.-studerende: Marie Kruse

Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til indlæggelse og død i Danmark. På trods af dette er der ikke gennemført undersøgelser af, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser der er af iskæmisk hjertesygdom, det vil sige omkostningerne for sundhedsvæsenet og for samfundet ved sygdom og død. En sådan beregning er genstand for den første artikel.

De mest udbredte behandlinger af åreforkalkning i hjertet er ballonudvidelse og by-passoperation. Effekten af disse to behandlinger er ikke tidligere sammenlignet på danske data. Der gennemføres en sundhedsøkonomisk analyse af disse ved en beregning af omkostningseffektiviteten ved de to tiltag. Analysen baserer sig dels på registerdata (Dansk Hjerteregister) og dels på en spørgeskemaundersøgelse blandt patienterne. Der gennemføres endvidere et tidsstudie på de involverede afdelinger med henblik på omkostningsmåling. Omkostningseffektiviteten er emnet for den anden artikel. I den tredje artikel beregnes usikkerheden ved omkostningseffektmålingen.

Projektet er afsluttet.

 

Sidst opdateret: 01.08.2023