Skip to main content

Det rådgivende udvalg ved Statens Institut for Folkesundhed består af ni medlemmer, som er valgt for en fireårig periode.

Formålet med SIFs rådgivende udvalg er at rådgive SIFs ledelse omkring instituttets virksomhed, organisation, strategi og udvikling inden for instituttets fire kerneopgaver: forskning, myndighedsbetjening, undervisning og kommunikation.

SIFs rådgivende udvalg:

 • Bidrager til en faglig evaluering af SIFs forskning og myndighedsbetjening
 • Rådgiver i forbindelse med analyse og prioritering af de nuværende og fremtidige behov for forskning, myndighedsbetjening, undervisning og kommunikation på folkesundhedsområdet
 • Rådgiver om nyskabende forskning på internationalt niveau
 • Rådgiver om modtagernes behov for nye tiltag, og hvordan forskning kan komme ud og virke i praksis
 • Drøfter fremtidsperspektiver i forbindelse med revision af instituttets strategi
 • Medvirker til, at instituttets aktiviteter gøres kendt hos brugerne, offentlige myndigheder, fonde og øvrige samarbejdspartnere
 • Rådgiver om finansieringsgrundlag og -strategi på baggrund af indblik i instituttets økonomiske råderum

Udvalgsmedlemmer 2021-2024

 • Kaare Christensen, professor, Syddansk Universitet (formand)
 • Ole Skøtt, dekan, Syddansk Universitet
 • Andreas Juul Sørensen, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Jonas Egebart, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Bente Ourø Rørth, direktør, Hillerød Hospital
 • Hanne Agerbak, kontorchef, KL
 • Vibeke Asmussen Frank, professor og forskningsleder på VIA University College
 • Annelli Sandbæk, enhedschef, Steno Diabetescenter, Aarhus og klinisk professor, Aarhus Universitet
 • Anne-Marie Nybo Andersen, professor, København Universitet
 • Ruth Frikke-Schmidt, professor, Rigshospitalet
 • Lotus Sofie Bast, seniorforsker, SIF (medarbejderrepræsentant)

Udvalgsmedlemmer 2023-2026

 • Jesper Fisker, direktør, Kræftens Bekæmpelse
 • Jette Jul Bruun, vicedirektør, TrygFonden
 • Flemming Konradsen, direktør, social- og humanitær, Novo Nordisk Fonden
 • Helle Terkildsen Maindal, professor, Sundhedsfremme og interventionsforskning, Aarhus Universitet
 • Morten Grønbæk, direktør , Center for Sundt Liv og Trivsel
 

Sidst opdateret: 21.11.2023