Skip to main content

Ph.d.-projekt: Osteoporoseskoler i Danmark

Osteoporose er en kronisk sygdom, der svækker knoglerne og dermed øger risikoen for frakturer. Ca. 172.000 borgere er diagnosticeret med osteoporose, men antallet af borgere, der lever med udiagnosticeret osteoporose, er 2-3 gange højere. Osteoporose kan både forebygges og behandles, og derudover kan osteoporosepatienter have gavn af at deltage i patientuddannelse. Tidligere studier har nemlig fundet en gavnlig effekt på fx patienternes livskvalitet, fysiske aktivitet, psykosociale funktion og efterlevelse af behandlingen.

 

22 af landets 98 kommuner tilbyder patientuddannelse også kaldet osteoporoseskoler. Her mødes borgere med osteoporose i grupper og får undervisning om osteoporose, kost, medicin, smertehåndtering og faldforebyggelse samt deltager i fysisk træning. Kommunerne har gode erfaringer med tilbuddene, men der er ikke lavet en systematisk evaluering på tværs af kommunerne. En evaluering vil kunne belyse effekterne af osteoporoseskolerne, samt hvordan, hvornår og for hvem de har en effekt. Derudover kan en evaluering bruges til at udbrede og målrette tilbuddene, så flere kan få gavn af et tilbud, der opfylder netop deres behov.


Formål

Formålet med projektet er at bidrage med viden om patientuddannelse til personer med osteoporose. Projektet er inddelt i tre delstudier, som besvarer følgende spørgsmål:

  • Hvilken national og international viden findes der om effekterne af patientuddannelse til personer med osteoporose?
  • Hvordan virker kommunernes osteoporoseskoler, samt hvornår og for hvem virker de?
  • Hvad er effekten af kommunernes osteoporoseskoler?

Metode

I projektet anvendes der forskellige metoder. I det første delstudie laves et systematisk review. I det andet delstudie gennemføres der interviews med eksperter, kommuner samt tidligere deltagere i osteoporoseskoler. I det tredje delstudie laves der en effektevaluering, hvortil der anvendes registerdata og udsendes et spørgeskema.

 

Periode

Efterår 2020 - efterår 2023

Kommunerne kontaktes i foråret 2021 med henblik på indsamling af data. Projektet afsluttes i efteråret 2023.


Samarbejdspartnere

Projektet udføres i samarbejde med Videnscenter for Knoglesundhed, Sjællands Universitetshospital.

 

Sidst opdateret: 18.07.2023