Skip to main content

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Statens Institut for Folkesundhed udfører en lang række projektopgaver, der ligger under rammeaftalen med Sundheds- og Ældreministeriet.

Aftalen forpligter Statens Institut for Folkesundhed til at forske og rådgive i spørgsmål inden for befolkningens sundhedsadfærd, sundhedstilstand, sygelighed og dødelighed samt sundhedsindsatser i kommuner og regioner. Den forpligter endvidere instituttet til at monitorere og kortlægge befolkningens sundhed og sygelighed gennem for eksempel store befolkningsundersøgelse.

Aftalen betyder også, at SIF deltager i både internationale og internationale arbejdsgrupper og udvalg mv. på vegne af ministeriet.

Myndighedsbetjeningen er baseret på SIFs forskning og bidrager med uvildig viden som grundlag for samfundsmæssige beslutninger med henblik på at sikre, at disse kan træffes på et oplyst grundlag og med inddragelse af den nyeste faglige viden og forskningsresultater.

Rammeaftalen er en fireårig rullende kontrakt, der genforhandles årligt, sådan at opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses ministeriets aktuelle behov.

Se rammeaftalen her.

Sidst opdateret: 23.04.2024