Skip to main content

Ph.d.-projekt: Invasiv undersøgelse og behandling af patienter med akut myokardieinfarkt i Danmark

  • Tidligere ph.d.-studerende: Anders Hvelplund

Patienter med akut myokardie infarkt (AMI) er en stor og ressourcekrævende sygdomsgruppe i det danske samfund. Der er igennem de sidste 20 år sket en betydelig udvikling, både hvad angår behandlingsmetoder og organiseringen af den invasive behandling.

Formålet er at analysere forskelle i invasiv og medicinsk behandling og i prognose blandt mænd og kvinder samt i forhold til bopæl, når der tages højde for forskelle i kliniske, socioøkonomiske og demografiske faktorer. Specielt vil der blive set på kliniske variable som KAG-resultat og komorbiditets betydning, når der justeres for demografiske og socioøkonomiske faktorer.

Projektet er et registerforskningsprojekt baseret på samkøring mellem Landspatientregisteret, Dansk Hjerteregister og registre i Danmarks Statistik. Undersøgelsen omfatter alle patienter, der har været indlagt med blodprop i hjertet i perioden 2005-2007.

Samarbejdspartner

Projektet foregik i tæt samarbejde med Kardiologisk afdeling P, Gentofte hospital.

Projektperiode

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023