Skip to main content

Ph.d.-projekt: Effekt af ændring i fysisk aktivitet på helbred og sygelighed

  • Tidligere ph.d.-studerende: Christina Bjørk Petersen

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har mange positive effekter på både det fysiske og psykiske helbred. Eksempelvis mindsker fysisk aktivitet risikoen for forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og diabetes, ligesom det mentale og sociale velbefindende øges. Det er imidlertid endnu uklart, hvilke effekter ændringer i det daglige aktivitetsniveau har over tid. Formålet med projektet er at undersøge effekter af henholdsvis stabilt og ændret fysisk aktivitet på helbred og sygelighed.

Ph.d.-projektet indeholder følgende delstudier til belysning af overstående formål:

  • En undersøgelse af udviklingen i danskernes fysiske aktivitetsniveau i fritiden fra 1987 til 2005 i forhold til fødselsår, alder, interviewår og socioøkonomisk position baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen.
  • En undersøgelse af effekten af ændret fysisk aktivitetsniveau på selvvurderet helbred, blodtryk og blodprofil i en internetbaseret randomiseret intervention i KRAM-undersøgelsen med tre måneders opfølgning.
  • En undersøgelse af sammenhængen mellem ændringer i fysisk aktivitet i fritiden og senere risiko for hjertekarsygdom og type 2 diabetes baseret på data fra Østerbro-undersøgelsen med cirka 20 års opfølgning til registre.

Hovedvejleder på projektet var professor Janne S. Tolstrup, og bivejledere var direktør og professor Morten Grønbæk samt lektor Jørn Wulff Helge.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023