Skip to main content

Ph.d.-projekt: Måling af deltagelse og livskvalitet blandt unge og voksne med handicap

Formålet med projektet er at udvikle et spørgeskema (EQOL), der skal måle livskvalitet og deltagelse hos børn, unge og voksne i aldersgruppen 10-40 år med og uden handicap og kronisk sygdom.

Det færdige produkt vil være et kort elektronisk spørgeskema, som vil blive udviklet i to versioner – en for børn og unge i skolealderen 10-16 år, og en version for voksne i alderen 17-40 år.

Spørgeskemaet vil kunne anvendes til at undersøge livskvalitet og deltagelse hos unge og voksne i Danmark. Det vil være et nyttigt redskab for forskere til at udføre befolkningsundersøgelser, og resultaterne herfra vil kunne identificere områder, hvor livskvaliteten og deltagelsen er høj og igangsætte initiativer, som støtter op om disse områder og omvendt også vise, hvor der er behov for forbedring.

Projektet er opdelt i tre faser:

  • Interviews og kvalitativ undersøgelse: Hvordan opleves livskvalitet og deltagelse, når man lever med handicap eller kronisk sygdom?
  • Udvikling og pilottest af spørgeskemaet (EQOL) baseret på interviewdata.
  • Validering og offentliggørelse af EQOL.

Projektet er finansieret af Social- og indenrigsministeriet.

Hovedvejleder er professor Pernille Due, og bivejledere er seniorforsker Susan Ishøy Michelsen og ph.d. Signe Boe Rayce.

Projektet er afsluttet.

Vil du læse mere om EQOL?

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023