Skip to main content

Sekretariatet understøtter instituttets kerneopgaver på tværs - herunder de to forskningsafdelinger. 

Sekretariatet opgaver er blandt andet administration, drift og service, projektsupport og økonomistyring, sekretariatsbetjening af ledelsen og instituttets forskere, HR/personale, koordinering og udvikling inden for myndighedsbetjening og undervisning undervisningskoordinering og udvikling samt forsker- og fundingstøtte.

Kontakt

Institutsekretariat, drift og service
Bogholderi, indkøb og økonomistyring
HR / personale / ledelsessekretær

Sidst opdateret: 12.07.2021