Skip to main content

Ph.d.-projekt under en go' Bgym'

En betydelig andel af danske gymnasieelever trives ikke og mangler energi i hverdagen. Mange af de unge er stressede og får ikke sovet nok. De får ikke spist regelmæssigt, og de bevæger sig for lidt. Både nationalt og internationalt mangler der interventionsstudier, som kan dokumentere effektive metoder til at fremme trivsel blandt gymnasieelever. Ny forskning viser desuden, at der er behov for at udvikle og afprøve brede indsatser, der retter sig mod flere udfald samtidigt. En go’ Bgym’ er en multikomponent skolebaseret indsats, som har til formål at fremme trivsel blandt gymnasieelever ved at forebygge stress samt fremme stærke fællesskaber, regelmæssige måltider og regelmæssig søvn og bevægelse.

Formål

Formålet med ph.d.-projektet er at bidrage til udvikling, implementering og evaluering af projekt en go’ Bgym’ med særligt fokus på komponenter rettet mod stress. Ph.d.-projektets tre delmål er således:

  1. At præsentere den empiriske og teoretiske baggrund for indsatskomponenter rettet mod stress, herunder syntetisere resultaterne fra en systematisk litteraturgennemgang samt at beskrive design af indsatsten, evalueringsplan og evalueringsdesign af stressindsatserne.
  2. At gennemføre en systematisk procesevaluering af gymnasiernes implementering af indsatskomponenter, der kan påvirke de unges stressniveau, herunder at identificere barrierer og facilitatorer for implementeringsprocessen.
  3. At evaluere effekten af en go’ Bgym’-indsatsen på elevernes stressniveau ved første follow-up.

Metode

En go’ Bgym’-indsatsen afprøves i et cluster-randomiseret kontrolleret design på 30 danske gymnasier (15 indsats- og 15 sammenligningsgymnasier). Effekten af indsatsen på elevernes stressniveau vil blive vurderet på baggrund af en sammenligning mellem indsats- og sammenligningsgymnasierne. Evalueringen vil foregå gennem 1) internetbaserede spørgeskemaer og 2) månedlige sms-målinger til eleverne med korte spørgsmål om deres stressniveau. Gymnasiernes implementering af stress-indsatserne bliver monitoreret ved kvantitative og kvalitative studier.

Projektet er afsluttet

Læs mere om en go' Bgym'

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023