Skip to main content

Statens Institut for Folkesundhed, SIF, varetager sammen med Institut for Sundhedstjenesteforskning al undervisning på bachelor- og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på SDU.

På kandidatuddannelsen er SIF ansvarlig for specialiseringen i Intervention og Evaluering. SIF er endvidere ansvarlig for undervisningen på en ny sommerskole (valgfag) inden for Human Health – et valgfag der retter sig mod kandidatstuderende ved det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Endelig varetager SIF forelæsninger og holduddannelser på Medicin og Den Sundhedsfaglige kandidatuddannelse på SDU, ligesom instituttet afholder forskellige ph.d.-kurser inden for epidemiologi og kvalitativ metode.   

Herunder kan du se, hvilke kursusmoduler SIF har ansvaret for på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab: 

 

 • Biostatistik (1. semester)
 • Sundhedsfaktorer (1. semester)
 • Offentlig sundhedsforvaltning (2. semester)
 • Kvalitative metoder (2. semester)
 • Epidemiologi (2. semester)
 • Folkesundhedsetik og videnskabsteori (3. semester)
 • Evidensbaseret sundhedspolitik (valgfag 4. semester)
 • Sundhedsforskning om børn og unge (valgfag 4. semester)
 • Proces- og effektevaluering (5. semester)
 • Demografi og Folkesundhed (5. semester)
 • Videregående biostatistik (5. semester)

 

Forskerne på SIF varetager vejledning af bachelor- og kandidatstuderende på blandt andet Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen samt uddannelsen og vejledningen af ph.d.-studerende.

En ph.d.-uddannelse er en forskeruddannelse på højt internationalt niveau. Du kan læse om uddannelsen på SDUs hjemmeside her.

Se liste med ph.d.-projekter

Klik her

Efteruddannelse

Sidst opdateret: 28.05.2024