Skip to main content

Ledelsen af Statens Institut for Folkesundhed består af direktør Morten Grønbæk og en chefgruppe. Morten Grønbæk er overordnet ansvarlig for instituttets drift og udvikling.

Chefgruppens øvrige medlemmer er: Forskningschef Anne Illemann Christensen, forskningschef Anna Paldam Folker og sekretariatschef Nanna Heick Friis.

Chefgruppens opgave består af i fællesskab at sikre strategisk udvikling, sikre en målrettet prioritering, fremdrift og kvalitet af instituttets kerneopgaver, herunder at sikre, at instituttet drives ud fra de rammer, som universitetet, bevillingsgivere og myndigheder udstikker.

Chefgruppens ansvar er at sikre rammerne for, at instituttet kan udføre sine kerneopgaver, og at prioritere og målrette ressourcer, sådan at instituttet fortsat er en attraktiv, dynamisk, produktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads.

Sidst opdateret: 07.07.2021