Skip to main content

Ph.d.-projekt: Lav forekomst af hjertekarsygdom i Grønland – myte eller faktum?

Det har tidligere været en almindelig antagelse, at forekomsten af hjertekarsygdom i Grønland var lav, og at et højt indtag af n-3-fedtsyrer gennem den traditionelle kost beskyttede grønlænderne mod hjertekarsygdom. Disse antagelser er imidlertid ikke baseret på systematiske studier, og valide tal for forekomsten af hjertekarsygdom eksisterer ikke. Siden 1950’erne er der sket en betydelig vestliggørelse af det grønlandske samfund af afgørende betydning for sygdomsmønstret. Færre spiser den traditionelle kost med højt indhold af havpattedyr, og det fysiske aktivitetsniveau er faldet. Befolkningen lever længere, og andelen af rygere er faldet svagt fra 78 % i 1993 til 66 % i 2010. Derimod er forekomsten af overvægt og diabetes steget
betragteligt, og vi har for nylig identificeret en hyppig genetisk højrisikovariant for diabetes, som forekommer hos 17 % af befolkningen.

Metode

Som led i en opfølgning af to tidligere befolkningsundersøgelser foretages i 2014 en klinisk undersøgelse af cirka 4.000 voksne grønlændere samt en systematisk gennemgang af journaler og sygdomsregistre. Det beskrevne projekt er et ph.d.-studie, som omfatter tre delstudier:

  1. Validering af det grønlandske landspatientregister for diagnoser af hjertekarsygdom og etablering af et hjerteregister.
  2. At undersøge forekomsten af hjertekarsygdom i Grønland fra 1987-2013 ved hjælp af det grønlandske landspatientregister. 
  3. At belyse risikoen for hjertekarsygdom hos grønlændere med diabetes, herunder betydningen af en netop identificeret genetisk højrisikovariant for diabetes i Grønland ved hjælp af kliniske målinger fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland

Bevillingsgivere

Hjerteforeningen og Danmarks Frie Forskningsfond er bevillingsgivere på projekt.

Projektet er afsluttet

Vil du læse mere om studier i Grønland?

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023