Skip to main content

Ph.d.-projekt: Sundere valg i supermarkeder

Supermarkeder og dagligvareforretninger er kilde til størstedelen af den mad, som vi spiser i Danmark og andre moderne samfund. Disse har dermed en stor indflydelse på vores helbred. Samarbejde med detailhandlen er derfor vigtigt, hvis vi skal fremme sundere madvaner hos befolkningen. Få studier har dog evalueret gennemførligheden af sundhedsfremmende indsatser i supermarkeder, samtidig mangler der viden om potentialer og faldgruber i partnerskaber mellem folkesundhedsaktører og kommercielle samarbejdspartnere.

 

Formål

Som en del af det større studie ’Sundere valg i supermarkeder’, har dette ph.d.-projekt til formål at undersøge hvordan sundsfremmende indsatser i supermarkeder, rettet kunderne, kan udvikles og implementeres. Herunder ønskes det at belyse:

  1. Hvilke indsatser kan udvikles og implementeres i et supermarked ud fra partnerskabet mellem forskere fra SIF, CFI, medarbejdere i NGO’en Kræftens Bekæmpelse, samt detailgruppen Salling Group og kæden føtex?
  2. I hvilken grad implementeres indsatserne og hvilke fremmere og barrierer er der for implementeringen?
  3. Hvilket faktorer påvirker særligt børnefamiliers indkøbsvaner, og hvordan kan disse adresseres i fremtidige indsatser målrettet dem?

Metode

Projektet bygger på en etnografisk tilgang, hvor der særdeles benyttes deltagerobservation (i et supermarked og ved møder i partnerskabet) og forskellige interviewformer (med stakeholders i partnerskabet, samt medarbejdere og kunder i et supermarked), derudover benyttes dokumentanalyse (fx hjemmesider, rapporter og sociale medier) og i mindre omfang salgsdata fra Salling Group.

 

Projektperiode

Juli 2021 - juni 2024

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Studiet bag projektet udføres i et samarbejde med Salling Group og Kræftens Bekæmpelses Afdeling for Forebyggelse og Oplysning. 

 

Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Sundere valg i supermarkeder

Klik her

Sidst opdateret: 21.03.2023