Skip to main content

Ph.d.-projekt: Unge med forældre med alkoholproblemer- konsekvenser i ungdomsårene

I Danmark anslås det, at 9,5 % af alle børn i alderen 0-18 år vokser op i familier med alkoholproblemer. At vokse op i en familie med alkoholproblemer kan få alvorlige konsekvenser for børnenes mentale sundhed og helbred.

Tidligere undersøgelser har ofte været baseret på konsekvenser blandt børn, hvis forældre var i behandling for alkoholafhængighed, men vi ved, at kun omkring 10% af alle med alkoholafhængighed i Danmark kommer i behandling. Forskning i denne selekterede gruppe af alvorlige tilfælde af forældres alkoholproblemer kan have ført til en overvurdering af negative konsekvenser. Der mangler derfor undersøgelser baseret på den almindelige befolkning for at generalisere kliniske resultater.

Ligeledes er ungdomsårene en vigtig periode, der mangler forskning om. Det er her, de unge selv starter med at drikke alkohol, og gennemførslen af en ungdomsuddannelse er afgørende for de unges fremtidige uddannelsesniveau og indkomst.

Formål
Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge konsekvenser af forældres alkoholproblemer blandt unge på ungdomsuddannelser. Projektet vil se på forskelle i drikkemønstre, mental sundhed, og gennemførsel af ungdomsuddannelse mellem unge med forældre med alkoholproblemer og andre unge. Projektet vil ligeledes se på om der er nogen forskelle på tværs af køn, hvilken forældre der har alkoholproblemer (far, mor eller begge forældre) og sværhedsgraden af, hvordan den unge er blev påvirket af forældrenes alkoholproblemer.

Metode

Denne afhandling vil bruge data fra Ungdomsprofilen 2014, en national undersøgelse af 75.853 gymnasieelever og erhvervsskoleelever. Spørgeskemaet vil blive knyttet til nationale registre til at identificere forældrenes uddannelsesniveau, familiens indkomst og de unges uddannelsesmæssige resultater.

Projektperiode
2019-2022

Sidst opdateret: 19.10.2023