Skip to main content

Ph.d.-projekt: Strukturel forebyggelse af rygning

Det er velkendt, at strukturelle forebyggelsesindsatser er effektive redskaber til både at forebygge rygning og reducere eksponering til passiv rygning. Generelt har strukturel forebyggelse formålet at forbedre folkesundheden gennem lovgivning, afgifter og andre typer af regulering. Når det kommer til regulering af rygning har strukturelle indsatser stort folkesundhedsmæssigt potentiale. På grund af indsatsernes befolkningsorienterede udgangspunkt og lovgivningsmæssige karakter har disse potentiale til at påvirke et stort antal personer med en minimal omkostning og er derfor afgørende for den nationale forebyggelsesindsats på rygeområdet. På verdensplan er omfattende lovgivninger med det formål at reducere prævalensen af rygning samt beskytte ikke-rygere mod passiv rygning i stort omfang blevet formuleret og implementeret, herunder også i Danmark. Omfanget og karakteren af disse lovgivninger varierer imidlertid i høj grad lande imellem.

Formål

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, om den danske rygelovgivning har haft effekt i forhold til at reducere rygerelateret sygelighed og dødelighed. Endvidere er det formålet at undersøge, hvorvidt denne lovgivning har en differentiel effekt i forskellige socioøkonomiske grupper.

Metode

Projektet er designet som et naturligt eksperiment, hvor den samlede danske population vil udgøre studiepopulationen. Projektet vil inkludere data fra flere forskellige datakilder, herunder nationale registre, statistikker over salg af tobaksvarer, populationsbaserede spørgeskemaundersøgelser, internationale opgørelser og publicerede rapporter fra både ind- og udland. For at undersøge ændringer over tid i udviklingen af rygerelaterede sygdom og dødelighed før og efter indførslen af den danske rygelovgivning vil statistiske tidsserieanalyser blive udført.

Projektperiode

2016 -2022

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af TrygFonden.

Sidst opdateret: 21.03.2023