Skip to main content

Ph.d.-projekt under Tjek Ind

  • Tidligere ph.d.-studerende: Marie Broholm-Jørgensen

Dette ph.d.-projekt undersøger det kliniske møde mellem borgere uden formel uddannelse og praktiserende læge. Ph.d.-projektet bidrager med viden om, hvad der sker i det kliniske møde, samt hvilken betydning forskellige perspektiver på sundhed og risiko har for mødet, der finder sted mellem praktiserende læge og borgere uden formel uddannelse.

Ph.d.-projektet tager udgangspunkt i interventionsprojektet 'Tjek Ind', der undersøger, hvorvidt en proaktiv indsats i almen praksis kan motivere individer i alderen 45-64 år uden formel uddannelse til at deltage i helbredstjek med henblik på at forbedre deres sundhedsadfærd. I ph.d.-projektet gøres nogle af grundantagelserne bag interventionsprojektet til genstandsfelt ved at undersøge, hvordan forskellige perspektiver på sundhed og risiko forhandles og justeres i mødet mellem borgere uden formel uddannelse og praktiserende læge.

Formål

Formålet er undersøgt gennem tre delstudier:

  1. Lægmands perspektiv på sundhed og risiko: Hvilke erfaringer og perspektiver på sundhed og risiko for sygdom har borgere uden formel uddannelse, og hvordan og hvilken grad handler borgerne på baggrund af disse i forhold til egen sundhed og risiko?
  2. Professionelt perspektiv på sundhed og risiko: Hvilke erfaringer og perspektiver på sundhed og risiko har praktiserende læger, og i hvilken grad og hvordan forholder de sig på baggrund af disse til borgere i risiko?
  3. Det kliniske møde: Hvilken betydning har henholdsvis borgernes og de praktiserende lægers perspektiver på sundhed og risiko for, hvad der sker i det kliniske møde, og hvordan bringes de forskellige perspektiver i spil, anvendes og ændres i mødet?

Begreberne risiko, tillid og magt er anvendt til at forstå og analysere forskellige perspektiver på sundhed og risiko, samt hvordan disse forhandles og ændres i det kliniske møde.

Metode

I et kvalitativt design er lægernes og borgernes erfaring og perspektiv på sundhed og risiko undersøgt for få en forståelse af, hvordan overbevisningssystemerne anvendes i mødet. Dataindsamlingen kombinerer deltagerobservation og kvalitative interviews. Nærværende ph.d.-projekt er således en empirisk undersøgelse funderet i erfaringer indhentet fra praksis.

Projektperiode

Ph.d.-projektet er afsluttet i foråret 2018.

Bevillingsgiver

Kræftens Bekæmpelse er bevillingsgiver på projektet.

Læs mere om Tjek Ind

Klik her

Sidst opdateret: 18.07.2023