Skip to main content

Ph.d.-projekt: Det er jo noget med grænser ikke?

I den seneste tid herhjemme har vi hørt om flere eksempler på unge – og i særlig grad piger – som har oplevet at få delt nøgenbilleder eller videofilm med seksuelt indhold uden deres samtykke. Denne tendens er en af de nye former, som seksuel vold blandt unge kan tage. En tidligere national undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2008 har vist, at godt 5 % af drengene og 18 % af pigerne i 9. klasse har haft uønskede seksuelle erfaringer med jævnaldrende. For at forebygge uønskede seksuelle erfaringer blandt unge skal forebyggelsesindsatser tilpasses de unges erfaringer og forståelsesramme. Dette kræver, at vi undersøger de unges egen forståelsesramme og perspektiv på de uønskede seksuelle erfaringer, de kan have.

Formål

I dette ph.d.-projekt undersøges, hvilke uønskede seksuelle erfaringer unge kan have og har kendskab til fra venner, hvordan de opfatter og begrebsliggør disse, hvilke forhold som har betydning herfor, og hvordan sådanne erfaringer indgår og påvirker de unges hverdagsliv. De unges erfaringer inkluderer både handlingerne i og udenfor den digitale sfære.

Metode

Projektet bygger på et antropologisk feltarbejde på tre ungdomsuddannelse og to ungdomsmodtagelser, hvor der er foretaget deltagerobservationer, fokusgruppeinterviews og individuelle interviews med unge.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet februar 2019 og efterfølgende offentliggjort i en ph.d.-afhandling. Artikler og rapporter baseret på empiri fra projektet offentliggøres løbende.

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Kvindernes Bygningsfond.

Rapport

Rapport om unges strafopfattelse og anmeldelsestilbøjelighed baseret på empiri fra projektet

Find her

Sidst opdateret: 21.03.2023