Skip to main content

Ph.d.-projekt: Forældre- forberedelsesprogrammet MANU 0-1

De første tusinde dage af et barns liv, fra det er undfanget og indtil dets anden fødselsdag, er det kritiske vindue, der skaber grundlaget for sundhed og udvikling. Baseret på et politisk ønske om at sikre børns trivsel ved at give forældre de væsentlige færdigheder til forældreskab, blev det universelle forældreprogram MANU udviklet i Grønland i 2016.

I MANU er der fokus på, at forældre reflekterer over deres egen barndom og sammen taler om, hvilke rammer de vil skabe for deres barn. Ph.d.-projektet har til formål at undersøge, hvordan MANU 0-1 implementeres fra manual til praksis og hvordan indsatsen opleves blandt forældre. Dette undersøges gennem casestudier fra tre forskellige sundhedsregioner hvor kvalitative interviews med fagpersonale og forældre foretages. Projektets teoretiske rammer bygger på systemperspektivet og implementeringsteori.

Gennem anvendelse af deltagerorienteret (participatory) metode sikres en løbende dialog med praksis, som skal skabe forankring og anvendelse af ph.d.-projektet. Undersøgelsens resultater vil hjælpe med at udvikle MANU undervejs og vil bidrage med erfaringer til lignende initiativer i Grønland.

Formål

Ph.d.-projektet har til formål at undersøge, hvordan MANU 0-1 implementeres fra manual til praksis, og hvordan indsatsen opleves blandt forældre.
1) Hvordan implementeres MANU 0-1 lokalt i sundhedsregionerne?
2)Hvordan oplever forældre MANU 0-1?

Metode

Tre sundhedsregioner i Grønland er valgt som casestudier, hvor der afholdes kvalitative interviews med relevante fagpersoner (f.eks. jordemødre og sundhedsplejersker) og med forældre, som både har deltaget og ikke deltaget i MANU. En ”community-based participatory” tilgang anvendes ved at involvere relevante nøglepersoner som en referencegruppe i projektudviklingen, analysen og formidlingen.

Projektperiode

September 2019 til august 2022

Bevillingsgiver

Ph.d.-projektet har modtaget finansielt støtte fra Paarisa ved Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold i Grønland, Syddansk Universitet, og Novo Nordisk Fonden.

Sidst opdateret: 19.10.2023