Skip to main content

Ph.d.-projekt under PAUSE

  • Tidligere ph.d.-studerende: Charlotte Holst

Alkoholmisbrug ophobes ofte i familier. Resultater fra en række tvillinge-, adoptions- og familiestudier har konsekvent vist, at dét at have en eller flere forældre med alkoholmisbrug er en stærk risikofaktor for at udvikle alkoholmisbrug i løbet af livet. På trods af en omfattende videnskabelig litteratur om familiær ophobning af alkoholmisbrug ved man lidt om faktorer af betydning for familiær transmission af alkoholmisbrug. Der er ikke identificeret ét enkelt ”alkoholgen”, og det er mest sandsynligt variationer og interaktioner mellem udvalgte gener og miljø, der har betydning for den forøgede risiko for et højt alkoholindtag og udvikling af alkoholmisbrug.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge risikoen for at udvikle alkoholmisbrug blandt personer af forældre med alkoholmisbrug. Det er herunder formålet at undersøge betydningen af en række af faktorer som eksempelvis anden psykiatrisk sygelighed og selvmord for associationen.
Det er derudover formålet at undersøge den samlede sundhedstilstand hos personer med alkoholmisbrug sammenlignet med en tilfældig udvalgt population fra den generelle danske befolkning.

Metode

Projektet er et registerstudie, der tager udgangspunkt i den danske kliniske WinAlko-database. Databasen indeholder oplysninger om cirka 30.000 personer, der i perioden 1954 til 2009 har modtaget behandling på alkoholambulatorierne i et af Københavns og Frederiksbergs Kommunes alkoholambulatorier. Oplysningerne sammenkøres med en række nationale registre (Landspatientregistret, Lægemiddelstatistikregistret, det Psykiatriske Centralregister, Dødsårsagsregisteret, det Centrale Personregister og det Nationale Alkoholbehandlingsregister). Tilsammen udgør disse informationer en omfattende forskningsdatabase, som bliver grundlag for de statistiske analyser.

Bevillingsgiver

Projektet er finansieret af en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd.

Projektet er afsluttet

Læs mere om PAUSE

Klik her

Sidst opdateret: 18.07.2023