Skip to main content

Ph.d.-projekt: Screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår

Ph.d.-projektet er en undersøgelse af det nyudviklede screeningsinstrument, Psykisk Udvikling og Funktion (PUF). PUF er udviklet til brug for tidlig opsporing og intervention i den kommunale sundhedspleje ved barnets 9-10-måneders alder. Projektet har til formål at validere PUF's psykometriske egenskaber. Projekt PUF er designet som et tofaset populationsstudie med screening af studiepopulationen ved 9-10 måneder og undersøgelse af børnepsykiatrisk sygelighed ved 18 måneder af screenpositive og kontroller.

Validering af de psykometriske egenskaber omfatter tre delelementer:

  • Undersøgelse af PUF's brugeregenskaber.
  • Undersøgelse af PUF's skalaegenskaber.
  • Undersøgelse af PUF's prædiktive egenskaber.

Hovedvejleder var adjungeret professor Anne Mette Skovgaard, og bivejledere var seniorforsker Anette Andersen og professor Pernille Due.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023