Ph.d.-projekt: Screening for psykisk og social udvikling og funktion i barnets første leveår

Ph.d.-projektet er en undersøgelse af det nyudviklede screeningsinstrument, Psykisk Udvikling og Funktion (PUF). PUF er udviklet til brug for tidlig opsporing og intervention i den kommunale sundhedspleje ved barnets 9-10-måneders alder. Projektet har til formål at validere PUF's psykometriske egenskaber. Projekt PUF er designet som et tofaset populationsstudie med screening af studiepopulationen ved 9-10 måneder og undersøgelse af børnepsykiatrisk sygelighed ved 18 måneder af screenpositive og kontroller.

Validering af de psykometriske egenskaber omfatter tre delelementer:

  • Undersøgelse af PUF's brugeregenskaber.
  • Undersøgelse af PUF's skalaegenskaber.
  • Undersøgelse af PUF's prædiktive egenskaber.

Hovedvejleder var adjungeret professor Anne Mette Skovgaard, og bivejledere var seniorforsker Anette Andersen og professor Pernille Due.

Projektet er afsluttet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies