Skip to main content

Social Ulighed i Hjerterehabilitering

  • Tidligere ph.d.-studerende: Christina Boesgaard Graversen

Hjertekarsygdom er en hyppig årsag til funktionsnedsættelse og død, og i Danmark lever ca. 150.000 danskere med iskæmisk hjertesygdom. Personer med lav socioøkonomisk status (SES) har øget risiko for udvikling af hjertekarsygdom samt en dårligere prognose for udvikling af sygdomsrelaterede senkomplikationer. Hjerterehabilitering har vist at nedsætte risikoen for disse senkomplikationer, men personer med lav SES har desværre en lavere deltagelsesprocent i programmet og sværere ved at implementere de ønskede adfærdsændringer (bl.a. rygestop, sundere kost, mere motion).

Vi ønsker at give klinikeren viden om hvor og hos hvem, at man skal være særlig opmærksom på risiko for manglende henvisning til hjerterehabilitering, dårlig medicin-compliance, samt hvilke patienter der har brug for særlige redskaber til at kunne leve med hjertesygdommen. Målet er at bidrage til en fremtid, hvor alle hjertepatienter, uanset SES, gennemgår det bedste rehabiliteringsforløb til at kunne leve et godt liv med en kronisk hjertesygdom.

Formål

Det overordnede formål er undersøge omfanget og karakteren af social ulighed i de forskellige elementer i hjerterehabiliteringen efter iskæmisk hjertesygdom i Danmark.

Følgende studier er planlagt:

  • Studie 1 beskriver indholdet af den nyoprettede ’the Rehab-North Register’ og undersøger system- og patientbarrierer til hjerterehabilitering.
  • Studie 2 undersøger hvor der opstår social ulighed i henvisningen til hjerterehabilitering efter iskæmisk hjertesygdom.
  • Studie 3 undersøger om SES påvirker brug af medicinsk og ikke-medicinsk behandling 6 måneder efter diagnosticeret iskæmisk hjertesygdom.
  • Studie 4 undersøger betydningen af SES for sammenhængen mellem patienters rapporterede information og tryghed ved medicinsk behandling og medicin-compliance 1 og 5 år efter diagnose.

Metode

Projektet gennemføres ved brug af data fra det nyoprettede ’the Rehab-North Register’, nationale registre fra Danmarks Statistik samt ’Livet med en Hjertesygdom’, som er en spørgeskemaundersøgelse blandt hjertepatienter gennemført af Hjerteforeningen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Projektperiode

Projektet er afsluttet

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Projektet udføres i samarbejde med Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital.

Projektet er støttet af Karen Elise Jensens Fond og Hjerteforeningen.

Sidst opdateret: 21.03.2023