Skip to main content

Ph.d.-projekt: Evidens og etik i sundhedsfremme

  • Tidligere ph.d.-studerende: Morten Hulvej Rod

Dette ph.d.-projekt tager udgangspunkt i en etnografisk undersøgelse af sundhedsfremme og forebyggelse rettet mod unges brug af alkohol. Formålet er at undersøge, hvilken betydning det har for de sundhedsfremmende interventioner, der finder sted, at en særlig form for viden bliver tillagt status af evidens. Ved hjælp af deltagerobservation og interviews vil projektet følge planlægningen og implementeringen af konkrete tiltag, og det vil blandt andet blive afdækket, hvordan disse opleves og modtages af de unge i målgruppen.

Projektet vil belyse følgende spørgsmål:

  • Hvilke former for interveneren i teenageres alkoholbrug oplever forskellige aktører som betydningsfulde? Hvad betragtes som formålet og som legitime, virkningsfulde midler til opnåelse af dette?
  • Hvilke videns- og værdimæssige rationaler knytter sig til forskellige former for sundhedsfremme og forebyggelse rettet mod teenageres alkoholbrug?
  • Hvordan bliver en særlig form for viden til evidens i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, og hvilken betydning har denne proces for interventionernes indhold og karakter?

Ph.d.-projektet gennemføres i samarbejde med Institut for Antropologi, Københavns Universitet, og Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023