Skip to main content

Ph.d.-projekt: Fremme af mental sundhed og kompetencer

De fleste børn og unge trives og har det godt. Der er imidlertid en gruppe, som oplever symptomer på mistrivsel, som for eksempel at være kede af det, irritable og i dårligt humør. Disse følelser er en del af børn og unges naturlige udvikling, men hvis de forekommer hver dag, kan det være et problem for deres aktuelle liv, og det kan også følge dem ind i voksenlivet. Undersøgelser fra udlandet har vist, at det kan lade sig gøre at fremme børn og unges emotionelle og sociale kompetencer gennem skolebaserede indsatser og herved reducere mentale sundheds problemer.

Et af formålene med ph.d.-projektet er at undersøge skolevariationer i mental sundhed. Her sættes særligt fokus på sammensætningen af elever i klassen, og hvor stor betydning skolens og klassens miljø har for elevernes mentale sundhed. Desuden lægges vægt på at identificere, hvilke konkrete faktorer der spiller en rolle i denne sammenhæng. Et andet formål er at undersøge social ulighed i mental sundhed, og betydningen af forskellige aspekter af positiv mental sundhed. Det undersøges blandt andet, hvordan en konkret skolebaseret indsats (Optur), kan være med til at fremme elevernes kompetencer og reducere social ulighed i mental sundhed.

Projektet bygger på data fra to kilder:

  • Skolebørnsundersøgelsen: Det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt: Health Behaviour in School-aged children (HBSC). Skolebørnsundersøgelsen er en spørgeskemabaseret undersøgelse af sundhed og trivsel blandt elever i 5., 7. og 9.-klasse.
  • Optur: En skolebaseret indsats til fremme af skoleelevers mentale sundhed og kompetencer.

Hovedvejleder var professor emeritus Bjørn E. Holstein, og bivejleder var seniorforsker Vibeke Koushede.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023