Skip to main content

Ph.d.-projekt under 'Beskæftigelse og alkohol'

Det er veldokumenteret, at alkoholstorforbrug har omfattende konsekvenser på flere niveauer. Først og fremmest i form af sygdomme, herunder forskellige somatiske og psykiatriske tilstande. Derudover medfører alkoholstorforbrug samfundsøkonomiske konsekvenser, der giver sig udslag i øgede behandlingsomkostninger, udgifter i den sociale sektor og ikke mindst et produktionstab, når et alkoholstorforbrug forårsager manglende arbejdsevne. National såvel som international forskning viser, at alkoholstorforbrug er mere udbredt blandt borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet sammenlignet med personer i arbejde. Det er imidlertid endnu uklart, hvor meget større risikoen er for at blive arbejdsløs, hvis man har et alkoholstorforbrug, samt hvorvidt en målrettet indsats kan øge arbejdsmarkedstilknytning samt afhjælpe selve alkoholforbruget.

Formålet med projektet er at søge viden om konsekvenser af alkoholstorforbrug på tilknytning til arbejdsmarkedet. Ph.d.-projektet indeholder følgende delstudier til belysning af overstående formål:

  • Et delstudie, der undersøger sammenhængen mellem alkoholstorforbrug og risikoen for at blive arbejdsløs. Der benyttes en kohorteundersøgelse med registeropfølgning, hvor man følger en gruppe borgere med samme beskæftigelsesstatus og forskellig alkoholforbrug ved baseline.
  • Et delstudie, der undersøger, hvorvidt en beskæftigelsesrettet indsats kombineret med alkoholbehandling er mere effektiv end en beskæftigelsesrettet alene, med henblik på at få ledige borgere i beskæftigelse og få reduceret alkoholforbruget. Dette spørgsmål vil blive adresseret i et randomiseret studie, som er gennemført i fire danske kommuner.

Projektperiode

Projektet blev afsluttet i 2017.

Bevillingsgiver

Projektet blev støttet af TrygFonden.

Læs mere om Beskæftigelse og alkohol

Klik her

Sidst opdateret: 19.10.2023