Skip to main content

Trivsel og overvægt blandt 7-14-årige: Evaluering af en udvidet opfølgningsindsats på Julemærkehjemmet Liljeborg

  • Ph.d.-studerende: Mette Kristoffersen

Julemærkef0nden ønsker at styrke opfølgningen af børn efter et ophold på julemærkehjem. Dette tager afsæt i ønsket om, at børnene fastholder de resultater de opnår ved et ophold på julemærkehjem, og resultaterne derved bliver vedvarende. Vi ved fra litteraturen, at vedvarende effekter kan være svære at opnå, ligesom der ikke er mange studier på netop at vedholde effekten af en intervention.

På Julemærkehjemmet Liljeborg er det blevet muligt at tilbyde udvidet opfølgning til ca. halvdelen af børnene. Den udvidede opfølgning tilbyder familierne regelmæssig kontakt med en opfølgningskoordinator i 10 uger efter et ophold på Julemærkehjemmet. Opfølgningen bruges til at bygge bro mellem barnet, familien og nærmiljøet og på denne måde hjælpe familien til at fastholde og videreudvikle gode livsstilsvaner og trivsel. 

Formål

Projektet er en evaluering af den udvidede opfølgningsindsats på Julemærkehjemmet Liljeborg. Resultaterne fra projektet skal bruges i det fremtidige opfølgningsarbejde, da det er håbet, at en lignende eller justeret opfølgningsmodel kan implementeres på de fire øvrige Julemærkehjem i Danmark og bruges som inspiration til vedligeholdelse af overvægtsindsatser generelt.

Metode

Effekten af indsatsen på børnenes trivsel (målt ved Cantril ladder) og overvægt et år efter afsluttet ophold på Julemærkehjemmet evalueres i et kvasieksperimentelt design, hvor børn i indsatsgruppen (halvdelen af børnene på Julemærkehjemmet Liljeborg, ca. 130 børn) sammenlignes med børn i kontrolgruppen (halvdelen af børnene på Julemærkehjemmet Liljeborg samt børn på de fire øvrige Julemærkehjem, ca. 1080). I projektet anvendes både kvalitative og kvantitative metoder. 

Foreløbige resultater

I projektet er der publiceret en udviklingsartikel. Denne beskriver baggrunden for projektet, udviklingen af evalueringsdesignet med fokus på udviklingen af programteorien, samt planlægningen af det kvalitative studie og det mere omfattende kvantitativt studie. I udviklingsartiklen er beskrevet både det primære outcome (life satisfaction målt på Cantril ladder), sekundært outcome (BMI målt ved selvrapporteret højde og vægt) samt en række intermediære outcomes som formodes at have indvirkning på primært og sekundært outcome (sociale relationer, individkompetencer mv.)

Projektperiode  

2018-2022

Samarbejdspartner og bevillingsgiver

Liljeborg Fonden

 

Sidst opdateret: 18.07.2023