Skip to main content

Evaluering af en udvidet opfølgningsindsats på Julemærkehjemmet Liljeborg

Julemærkefonden ønsker at styrke opfølgningen af børn efter et ophold på julemærkehjem. På Julemærkehjemmet Liljeborg er det blevet muligt at tilbyde udvidet opfølgning til ca. halvdelen af børnene. Den udvidede opfølgning foregår ved en opfølgningskoordinator i 10 uger efter et ophold på Julemærkehjemmet. Opfølgningen bruges til at bygge bro mellem barnet, familien og nærmiljøet og på denne måde hjælpe familien til at fastholde og videreudvikle gode livsstilsvaner og trivsel.

Formål

Projektet er en proces- og effektevaluering af den udvidede opfølgningsindsats på Julemærkehjemmet Liljeborg. Resultaterne fra projektet skal bruges i det fremtidige opfølgningsarbejde, da det er håbet, at en lignende eller justeret opfølgningsmodel kan implementeres på de 4 øvrige Julemærkehjem i Danmark og bruges som inspiration til vedligeholdelse af overvægtsindsatser generelt.

Metode

Der anvendes kvantitative metoder i form af spørgeskemaer samt kvalitative metoder som interviews og observationer.

Projektperiode  

2018-2022

Samarbejdspartner og bevillingsgiver

Liljeborg Fonden

Sidst opdateret: 30.04.2019