Skip to main content

Vil du styrke dine faglige kompetencer inden for f.eks. folkesundheds-problemer og forebyggelsesstrategier?

Statens Institut for Folkesundhed tilbyder efteruddannelse til praktikere og konsulenter/ledere  inden for blandt andet social-, børne- og kulturområdet. 

Målet med vores efteruddannelseskurser er at kvalificere dit arbejde og klæde dig på med aktuel viden og metode inden for det sundheds- og humanvidenskabelige område, som du vil kunne anvende i daglig praksis. Vi vil formidle nyeste viden baseret på vores forskning, og du vil få indsigt i forskellige tilgange til, hvordan du kan bidrage til at styrke folkesundheden inden for dit område.

Du vil blive undervist af forskere, som arbejder inden for feltet, og du vil sammen med de øvrige deltagere og underviserne få rum til refleksion, erfaringsudveksling og fælles læring i mødet mellem forskning og praksis.

Læs mere om vores kurser ved at klikke på boksene til højre her på siden. 

Sidst opdateret: 04.06.2024