Skip to main content

Ph.d.-projekt: Helbredseffekter af motion i graviditeten

  • Tidligere ph.d.-studerende: Mette Juhl

Sundhedsstyrelsen udgav i 2004 en håndbog om fysisk aktivitet i graviditeten. Her anbefales fysisk aktive kvinder at fortsætte deres aktivitetsniveau som hidtil, mens ikke-aktive kvinder anbefales at øge deres aktivitetsniveau i forbindelse med graviditet. Gravide kvinder anbefales således mindst 30 minutters fysisk aktivitet dagligt, herunder både vægtbærende og ikke-vægtbærende aktiviteter. Andre lande som for eksempel Norge, England og USA har lignende anbefalinger. Anbefalingerne bygger på en omfattende litteraturgennemgang af helbredseffekter for mor og barn. Problemet er imidlertid, at større empiriske undersøgelser på området, specielt hvad angår helbredseffekter på barnet, er sparsomme. På denne baggrund og på grund af ny forskning, som viser en øget risiko for abort blandt motionsdyrkende kvinder, har vi igangsat dette ph.d.-projekt, som skal belyse andre helbredsmæssige forhold på et større materiale. Projektet kommer til at indeholde fire substudier om sammenhængen mellem fysisk aktivitet i graviditeten og henholdsvis:

  • For tidlig fødsel
  • Fødselsvægt
  • Medfødte misdannelser
  • Bækkenløsning i graviditeten.

Projektet er baseret på data fra den nationale fødselskohorte, Bedre sundhed for mor og barn, og Landspatientregistret.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023