Skip to main content

Ph.d.-projekt: Geografisk og social ulighed i blodprop i hjertet i Danmark

Hjertekarsygdom er både socialt og geografisk ulige fordelt i den danske befolkning. Der er brug for mere viden med fokus på denne ulighed for at kunne udvikle forebyggelses- og rehabiliteringsstrategier og dermed nedbringe den samlede sygdomsbyrde. Ved inddragelse af geografisk information i befolkningsstudier vil vi for det første opnå ny viden om årsagerne til udviklingen af blodprop i hjertet, idet information om, hvor sygdom opstår, kan bidrage med information om, hvorfor sygdom opstår. Derudover kan viden om, hvilke geografiske områder, der har en særlig stor sygdomsbyrde, anvendes til at etablere en mere optimal fordeling af ressourcer i sundhedsvæsenet, så de målrettes de mest udsatte grupper og områder.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge og kortlægge den geografiske og sociale ulighed i blodprop i hjertet på tværs af Danmark. Projektet søger endvidere at identificere faktorer, der kan forklare den geografisk ulige fordeling af blodprop i hjertet på tværs af landet. Studiet vil vi søge at belyse den geografiske ulighed, der forekommer uafhængigt af andre væsentlige faktorer såsom personernes sociale baggrund (uddannelse og indkomst), køn og alder.

Metode

Projektet er baseret på registerdata fra de nationale befolkningsregistre. Studiepopulationen er alle personer på 30 år eller ældre med bopæl i Danmark fra 2005 og til 2014. Projektet anvender geografisk statistiske modeller, der tager højde for, hvor personerne i studiet bor.

Bevillingsgivere

Hjerteforeningen, Helsefonden og Karen Elise Jensens Fond er bevillingsgivere på dette ph.d.-projekt.

Projektet er afsluttet

Sidst opdateret: 21.03.2023