Skip to main content

Ph.d.-projekt: Unges frugt- og grøntindtag

  • Tidligere ph.d.-studerende: Thea Suldrup Jørgensen

Selvom frugt- og grøntindtaget blandt børn og unge er steget de senere år, er der stadig mange børn og unge, som ikke spiser frugt og grønt dagligt. Desuden falder frugt- og grøntindtaget fra 11-13-årsalderen. Det er vigtigt at fastholde et tilstrækkeligt indtag af frugt og grønt hos børn og unge, da voksenlivets spisevaner grundlægges i barndom og tidlig ungdom. Ph.d.-projektet skal bidrage med viden om, hvordan man kan påvirke store skolebørns (omkring 13-årsalderen) frugt- og grøntindtag.

Projektet tager udgangspunkt i det skolebaserede interventionsprojekt Boost, der har til formål at øge unges frugt- og grøntindtag gennem daglig frugt og grønt i skolen, et hyggeligt spisemiljø, en undervisningsindsats med fokus på frugt og grønt i flere fag samt en indsats for forældrene og lokalområdet. Ph.d.-projektet består af en kvalitativ og en kvantitativ procesevaluering af undervisningsindsatsen i Boost.

Ph.d.-projektet består af tre delstudier:

  • Barrierer og facilitatorer for lærernes implementering af undervisningsmaterialet i Boost.
  • Betydningen af undervisningsdosis i Boost for elevernes frugt- og grøntindtag.
  • Betydningen af undervisningsdosis i Boost for de faktorer, som undervisningen er målrettet, blandt andet smagspræferencer, kendskab til anbefalinger for frugt- og grøntindtag og sociale normer for at spise frugt og grønt.

Hovedvejleder var lektor Mette Rasmussen, og bivejledere var adjunkt Rikke Krølner og professor Pernille Due.

Projektet er afsluttet.

Vil du læse mere om Boost?

Klik her

Sidst opdateret: 01.08.2023