Skip to main content

Ph.d.-projekt: Unges frugt- og grøntindtag

  • Tidligere ph.d.-studerende: Thea Suldrup Jørgensen

Selvom frugt- og grøntindtaget blandt børn og unge er steget de senere år, er der stadig mange børn og unge, som ikke spiser frugt og grønt dagligt. Desuden falder frugt- og grøntindtaget fra 11-13-årsalderen. Det er vigtigt at fastholde et tilstrækkeligt indtag af frugt og grønt hos børn og unge, da voksenlivets spisevaner grundlægges i barndom og tidlig ungdom. Ph.d.-projektet skal bidrage med viden om, hvordan man kan påvirke store skolebørns (omkring 13-årsalderen) frugt- og grøntindtag.

Projektet tager udgangspunkt i det skolebaserede interventionsprojekt Boost, der har til formål at øge unges frugt- og grøntindtag gennem daglig frugt og grønt i skolen, et hyggeligt spisemiljø, en undervisningsindsats med fokus på frugt og grønt i flere fag samt en indsats for forældrene og lokalområdet. Ph.d.-projektet består af en kvalitativ og en kvantitativ procesevaluering af undervisningsindsatsen i Boost.

Ph.d.-projektet består af tre delstudier:

  • Barrierer og facilitatorer for lærernes implementering af undervisningsmaterialet i Boost.
  • Betydningen af undervisningsdosis i Boost for elevernes frugt- og grøntindtag.
  • Betydningen af undervisningsdosis i Boost for de faktorer, som undervisningen er målrettet, blandt andet smagspræferencer, kendskab til anbefalinger for frugt- og grøntindtag og sociale normer for at spise frugt og grønt.

Hovedvejleder var lektor Mette Rasmussen, og bivejledere var adjunkt Rikke Krølner og professor Pernille Due.

Projektet er afsluttet.

Sidst opdateret: 01.08.2023