Skip to main content

Ph.d.-projekt: Trajectories, risikofaktorer og risikomønstre for selvmord i Grønland

Over de seneste 40 år har selvmordsraten i Grønland været den højeste i verden med et gennemsnit på 96 selvmord per 100.000 personår. Personer som bor i Øst- og Nordgrønland, er overrepræsenterede, og der er sket en aldersforskydning i forekomsten, så det i dag er det helt unge som dør ved selvmord. Forskning i Grønland og blandt Inuit i Canada og Alaska peger på at sociale determinanter og opvækstvilkår (adverse childhood experiences, ACEs) har stor betydning for den individuelle selvmordsrisiko. Projektet vil belyse betydningen af sociale determinanter og opvækstvilkår spiller ind i forhold til selvmord i et nationalt repræsentativt studie baseret på registre og spørgeskemadata.

 

Formål

 

Formålet er at kortlægge trajectories, risikofaktorer og risikomønstre for selvmord, med et særligt fokus på personer i alderen 15-40 år.

 

Metode

 

Projektet består af studier af data fra nationalt repræsentative registre hos Grønlands Statistik, der indeholder information om familier, vigtige sociale determinanter, samt andre mulige risikofaktorer. Data inkluderes ligeledes fra det Grønlandske Dødsårsagsregister. Surveydata stammer fra Befolkningsundersøgelserne, som er landsdækkende spørgeskemaundersøgelser af befolkningens helbred og sundhedsadfærd. Undersøgelserne går tilbage til 1993 og den seneste undersøgelse blev færdiggjort i 2018. Spørgeskemadata indeholder information om opvækstvilkår, livsstil, mental sundhed og selvmordsadfærd.

 

Projektperiode

 

August 2020 – februar 2024

 

Samarbejdspartnere og bevillingsgivere

Uddannelses og Forskningsministeriet - Danske Stats Midler til Arktisk Forskning og Syddansk Universitet.
 
 

Sidst opdateret: 21.03.2023