Skip to main content

Ph.d.-studerende modtager prestigefyldt stipendium

Anders Blaabjerg Lange, der forsker i elektronik og robotteknologi, fik i går overrakt årets EliteForsk-pris på 300.000 kr.

Det Frie Forskningsråd giver EliteForsk-rejsestipendium til meget talentfulde unge forskere, så det var en stolt Anders Blåbjerg Lange, der modtog prisen. Sammen med æren følger 300.000 kroner, som skal gå til rejser eller andre forskningsrelaterede udgifter.

Forsker i elektronik og robotteknologi
Anders’ ph.d.-projekt handler om automatisk integration samt generering af hardware og software til robotkontrolsystemer baseret på programmerbar logik.

”Projektet har potentiale til at gøre det markant simplere at producere nye robotter. Derfor har det konsekvenser både for den måde, vi forstår robotteknologi som forskningsområde og robotteknologi som samfundsbærende element. Robotterne kan fx bruges til genoptræning eller i industrien,” forklarer han.

Australien eller USA venter
Anders har allerede planer for, hvordan midlerne fra stipendiet skal anvendes.

”Der findes endnu ingen endelige aftaler, men jeg håber at få ophold ved Griffith University i Australien, eller ved Clemson University i Carolina kombineret med det kommercielle firma Willow Garage Inc.,” siger Anders og fortsætter:

”Jeg forventer at opnå en større indsigt og fordybelse i mit eget samt relaterede forskningsområder. Samtidig vil jeg gerne skabe varige relationer til både institutioner og forskere inden for min felt, som kan være nyttige for et fremtidigt forskningsmæssigt samarbejde.”

Hør Radiointerview med Anders på P4.

For mere information kontakt
Anders Blaabjerg Lange, ph.d.-studerende ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Telefon: 65 50 35 93 / 29 92 50 83. E-mail: anlan@mmmi.sdu.dk  

Om EliteForsk
EliteForsk-priserne bliver uddelt en gang om året for at belønne og synliggøre den indsats, som nogle af Danmarks dygtigste forskere yder.
25 forskere modtager i alt 12 millioner kroner ved dette års EliteForsk-prisuddeling.

Redaktionen afsluttet: 08.02.2013