Skip to main content

Dine opgaver og snitflader

På SDU kan studerende få vejledning  3 steder:

Nedenfor har vi beskrevet hvilke vejledningsopgaver, som du tager dig af og hvilke vejledningsopgaver, dine kollegaer tager sig af.  

Som faglig vejleder/studiementor giver du sparring, viden og gode råd om studielivet og faglige forhold på uddannelsen. Både til kommende og nuværende studerende. 

Din rolle
Du er ældre studerende på uddannelsen og har dermed et konkret og fagnært kendskab til - og erfaring med - netop din uddannelse. Vi forventer ikke, at du har samme viden og ekspertise som en fuldtidsansat  vejleder, men at du trækker på din egen erfaring fra uddannelsen i dit job. 

Vejledningsopgaver
Du varetager følgende vejledningsopgaver:

Studieliv og -kultur

 • Kultur og miljø på uddannelsen.
 • Uddannelsens uformelle praksisser og uskrevne regler.
 • Livet som studerende.

Rekruttering og overgang til uddannelsen

 • Messeaktiviteter, fx studiepraktik, studerende for en dag, infomøder om uddannelsen etc. 
 • Forventningsafstemning, velkomst, transition.

Faglige spørgsmål

 • Spørgsmål til det faglige indhold, linjer og specialiseringer
 • Krav og indhold til specifikke projekter og opgaver. Herunder faglige udfoldelsesmuligheder.
 • Faglige prioriteringer og uddannelsens faglige progression.
 • Faglige spørgsmål i forbindelse med meritansøgninger (herunder praktik og udlandsophold)
 • Valg af vejleder til projekter og specialer.

Studievejledningen på Humaniora har et overordnet kendskab til alle de humanistiske uddannelser, og kender de love og regler, som spiller ind på de studerendes muligheder. Vejlederne er også godt inde i de administrative forhold og processer på Humaniora og SDU. 

Vejledningsopgaver
Studievejledningen varetager følgende vejledningsopgaver:

 • Generelle regler og procedurer, fx kursus- og eksamenstilmelding og specialeprocedurer.
 • Forsinkelse og konsekvenser
 • Individuelle studieforløb
 • Valg undervejs i uddannelsen
 • Uddannelsers overordnede indhold, struktur, krav og forventninger til den studerende.
 • Studieordnings- og studienævnsrelaterede forhold, fx procedurer for merit, dispensation, udlandsophold, projektorienteret forløb.

Vejledning på universitetet dækker over fællesadministrationen: Optagelsen, Studie- og trivselsvejledningen, Karrierevejledningen (RIO), Universitetsbiblioteket, SPS og Syddansk Elite. 

Vejlederne har et begrænset kendskab til de enkelte studiers indhold og særlige karakteristika og vejleder i regler og emner, som gælder alle studerende uanset studieretning.

Vejledningsopgaver
Fællesadministrationen varetager følgende vejledningsopgaver:

 • Optagelse på universitetet
 • Særlig støtte – SPS
 • Trivselsvejledning, fx studietvivl og motivation
 • Studieteknik, fx planlægning, eksamenshåndtering, specialeproces osv.
 • Karrierevejledning: Employability, kompetenceafklaring, kendskab til arbejdsmarkedet, jobsøgning.

Herunder har vi samlet vejledningstilbud og services, som du kan få brug for at henvise de studerende til i dit arbejde.

Vejledning

Studievejledningen på Humaniora
Regler og rammer, dispensationer, merit, valg undervejs, individuelle studieforløb mv.

Studie- og trivselsvejledningen
Studie- og trivselsvejledning, studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv. 

Studie- og trivselsvejledningens kurser- og events

Studenterrådgivningen
En selvstændig enhed udenfor universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

SPS (Socialpædagogisk støtte)
Hjælp til studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, talblinde eller ordblinde således, at de, så vidt muligt, kan gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre.

Karrierevejledningen (SDU RIO)
Valg og tvivl, kompetenceafklaring, motivation, netværk, jobsøgning.

Karrierevejledningens kurser og events

Universitetsbiblioteket
Udlån af litteratur og vejledning i forbindelse med litteratursøgning. Derudover arrangementer ift. fx studieteknik, hjælp til opgaveskrivning, book en bibliotekar osv.

Bibliotekets kurser og events

Optagelsen
Vejledning om optagelse på bachelor, tilvalg/sidefag og kandidat. Tvivl, optagelsesprocedurer og adgangskrav.

Andre services

SU
Vejledning for studerende, der modtager SU.

Uddannelsesjura og registratur
Til/afmelding til eksamen og undervisning, eksamensudskrifter osv.

SDU International
Vejledning til studerende, der gerne vil i praktik eller studieophold i udlandet, vejledning til internationale udvekslings- og gæstestuderende.


Henvisning hjælper alle!
Som studiementor/faglig vejleder vil du blive spurgt om alt mellem himmel og jord. Mange af spørgsmålene vil have afgørende betydning for den person, der kommer til dig for hjælp. Du har altså et stort ansvar for at sikre, at personen får den korrekte hjælp. 

Ofte er det nødvendigt, at sende de studerende videre til kollegaer med en anden ekspertise end din . Men universitetet er et stort sted, og ofte hører man (forståeligt nok) de studerende udtrykke frustration over at blive ”sendt rundt”. Vi tror det er muligt at henvise på en måde, som hjælper den studerende til at få en god oplevelse, selv om de må gå videre til en anden medarbejder på universitet. 

 

6 gode råd, når du henviser

 1. Forklar, hvorfor du henviser.
 2. Når samtalen afsluttes, bør du sikre dig, at vejledte ved, hvordan hun skal kontakte/finde dem, du henviser til og...
 3. ...at vejledte er helt skarp på, hvad hun skal spørge om, søge dispensation for etc. Skriv det evt. ned på et papir.
 4. Vis den studerende, hvor på websitet hun kan finde kontaktoplysninger eller skriv dem ned på et stykke papir.  
 5. Hvis du er i tvivl om du henviser rigtigtså ring og spørg. Du bør sikre dig, at du sender den studerende det rigtige sted hen, og bør ikke ende med et ”jeg tror måske de kan hjælpe.”
 6. Fornemmer du, at den studerende virker opgivende overfor at skulle tale med andre, skal du måske foreslå den studerende at du går med eller ringer derhen og får lavet en aftale på vegne af den studerende. 

Studievejledningen på Humaniora Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 2040

Sidst opdateret: 14.07.2023